Produkt

Permalink Gallery

UVskole

UVskole er ét samlet system, som gør hverdagens administration og kommunikation nemmere for alle. Når UVskole benyttes med flere moduler, skal data kun registreres én gang, hvorefter det slår igennem på alle øvrige moduler.

Permalink Gallery

Specialvejledning.dk

Specialvejledning.dk er STU-uddannelsestedernes portal til forløbsplaner og kompetencepapir for de unge.

Permalink Gallery

MinUddannelse

MinUddannelse er systemet, som kan håndtere udarbejdelsen af elevplaner, uddannelsesplaner og uddannelsesparathedsvurdering på en smidig og nytænkende måde, og som samtidig binder de involverede parter tættere sammen – således har både elever, forældre, skoler og UU adgang til systemet og data kan således deles automatisk på kryds og tværs.

Permalink Gallery

Brobygning.net

Brobygning. NET er et webbaseret administrationsværktøj, som gør det muligt for ungdomsuddannelserne at oprette tilbud til brobygning og præsentationskurser på nettet.

Permalink Gallery

Specialvejledningen

UVvej web – STU er et modul i UVvej web som er et webbaseret administrativt system, der blandt andet omfatter alt du skal bruge
i forbindelse med administration af den særligt tilrettelagte 3- årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Permalink Gallery

Tilbagemelding.dk

Portalen tilbagemelding.dk har til formål at gøre det nemmere og hurtigere for efterskoler, specialskoler, VUC, SOSU, Gymnasier og HF samt produktionsskoler at give tilbagemelding til kommunerne eller Ungdommens Uddannelsesvejledninger.

Permalink Gallery

UV-integrator

UV-Integrator leverer snitfladeudtræk af data fra UVdata’s vejledningssystem UVVej til andre kommunale systemer.

Permalink Gallery

MinVejleder.dk

MinVejleder.dk er en webservice til Ungdommens Uddannelsesvejledning, som gør det muligt for elever at finde frem til deres personlige UU-vejleder, samt deres vejledningsteam.

Permalink Gallery

En Samlet Skolepakke

Skolepakken består af UVskole, der samler elevadministration og økonomi i et overskueligt og brugervenligt system, samt DSA Løn hvor I sikkert og effektivt kan håndtere lønudbetalinger til jeres ansatte.

UVdatas vejledningssystem samler trådende for Ungdommens Uddannelsesvejledning. Programmet har en overskuelig brugerflade, der gør det nemt at lave IT-understøttet vejledning.