Brobygning. NET er et webbaseret administrationsværktøj, som gør det muligt for ungdomsuddannelserne at oprette tilbud til brobygning og præsentationskurser på nettet.
Alle kurser i en given region samles i et interaktivt kursuskatalog. I kataloget kan elever og forældre læse om de enkelte forløb, se i hvilke uger de finder sted og linke videre til udbydernes hjemmesider. Har Ungdommens Uddannelsesvejledning adgang til www.MinVejleder.dk , er der endvidere mulighed for at slå sin personlige vejleder op.

For vejledere er det muligt at logge ind i en lukket del, hvor der kan foretages tilmeldinger til kurserne – ønsker man at arbejde med prioriteter er dette også muligt. Desuden kan de se status på kurserne og når kurserne har været afholdt, kan man se de kommentarer, som ungdomsuddannelsen evt. har skrevet om en elev – bl.a. tilbagemelding om, om eleven er mødt. Dette gøres i den del, vi har kaldt kontaktbogen. Elevens skole har også mulighed for at logge ind og læse i kontaktbogen.

Ungdomsuddannelserne har som nævnt mulighed for at lægge kurser på portalen, men samtidig har de også mulighed for at trække elektroniske lister over tilmeldingerne ud af systemet.
Listerne kan leveres i et åbent dataformat.

Brobygning. NET indeholder også en koordineringsdel. I koordineringsdelen foretages der en endelig fordeling af, hvilke elever som er tilmeldt hvilke hold. I tilfælde af overbooking kan koordinator let flytte eleven til dennes 2. prioritet. I brobygningsregion udpeges der et begrænset antal personer, som skal stå for at koordinere brobygningsholdene – typisk 1-2 personer.

Sammenhængen til UVdatas vejledningssystem
Brobygning. NET og koordinatordelen er tæt integreret med UVdatas vejledningssystem. Følgende fordele kan opnås:

  • Vejlederne kan tilmelde direkte til kurserne i Brobygning.net og skal altså ikke lære endnu et program at kende for at kunne tilmelde på tværs af UU-centre.
  • Alle hold fra Brobygning. NET overføres automatisk til UVvej, så der opnås en samlet historik over elevens vejledningsaktiviteter.
  • Elevdata skal ikke genindtastes, da disse kan overføres fra de enkelte vejledningssystemer til Brobygning. NET.

Screenshots

brobygning1 brobygning2 brobygning3