Browsere:

Følgende browsere er understøttet:

Leverandøren følger generelt 3. part Leverandørernes udmeldinger om produkt livscyklus, herunder mainstream support for de enkelte browserversioner.

Leverandøren bestræber sig på at have understøttelse af nye browser versioner indenfor 3 md. efter ny version er frigivet til enterprisemarkedet. Der må i særlige tilfælde påregnes længere tid til understøttelse, f.eks. hvor manglende understøttelse skyldes faktorer uden for Leverandørens råderum.

 

Klient OS:

Microsoft Windows 7, SP1 eller nyere. Leverandøren bestræber sig på at have understøttelse af nyeste Windows version indenfor 3 md. efter ny version er frigivet til enterprisemarkedet

For web produkter understøttes også MacOS OS X, version 10.10 eller nyere

 

Hardware:

Minimum skærmopløsning 1280×1024

Det er desuden en forudsætning af Kundens brugere har en moderne PC (maks. 4 år, minimum 4GB RAM) samt en bredbåndsforbindelse til Internettet med adgang til port 80 (HTTP) og 443 (HTTPS).

2GB ledig harddisk plads til applikationer, der kræver installation på brugerens lokale harddisk

Kunden skal, indenfor en frist på seks (6) måneder, opgradere egen installation i overensstemmelse med 3. part Leverandørens anbefalinger og levetidssupport. Ved akutte sikkerhedsmæssige forhold kan leverandøren dog tilsidesætte dette varsel.

 

Produktspecifikke krav:

For enkelte produkter kan der forekomme ekstra krav til installation basissoftware. Det kan f.eks. være

  • Microsoft Office
  • .NET Framework

Herudover kan der være krav om, at Kundens brugere fra deres PC har adgang til KMDs CAP/IP netværk

 

Er dette tilfældet, vil det være beskrevet som produktspecifikke krav til det enkelte produkt

 

Mobile løsninger:

Mobile løsninger kræver en smartphone med enten Android eller iOS. Følgende versioner understøttes:

Android: 4.4 (Kitkat) eller nyere

iPhone: iOS8 eller nyere

 

For KMD Elev gælder endvidere følgende:

Kunden skal have etableret forbindelse mod Leverandørens driftsmiljø via en redundant CAP/IP forbindelse, således at medarbejderne kan tilgå ASP-servicen. Alternativt at Kunden anskaffer en tilsvarende form for sikker adgang til leverandørens net.

Kunden skal installere klientapplikationen, SAP GUI direkte på brugernes PC’er. Forbindelse til SAP R/3 kan ikke etableres før KMD CAP/IP er implementeret.

KMD-CAP/IP er KMD’s løsning for beskyttet TCP/IP-net (Extranet) mellem KMD og kunde. Alternativt kan Kunden vælge at anvende en Citrix løsning, såfremt Kunden har de fornødne CAL licenser, hvor klient-applikationen installeres på en central Citrix-server i ASP-servicen, hvorigennem brugerne kan køre applikationen.

En sådan Citrix server har lukket en række standardfunktioner i Citrix, som ikke er nødvendige for afviklingen af ASP-servicen, for at sikre tilstrækkelig performance, stabilitet og virussikkerhed.

Kunden skal sikre tilstrækkelig netværkskapacitet fra det punkt hvor den enkelte medarbejder kobler op mod ASP-servicen. Svartiden bør ikke være mere end 3 millisekunders netværkssvartid mellem klientapplikationen og den centrale service hos Leverandøren, alternativt mellem medarbejderens computer og Citrix serveren. Linjekapacitet bør være 2 Mb/s plus 256 Kbps pr. samtidig bruger.