Portalen tilbagemelding.dk har til formål at gøre det nemmere og hurtigere for efterskoler, specialskoler, VUC, SOSU, Gymnasier og HF samt produktionsskoler at give tilbagemelding til kommunerne eller Ungdommens Uddannelsesvejledninger. Samtidig skal skolerne ikke bruge tid på at finde ud af, hvorvidt tilbagemeldingen skal sendes til UU eller til elevforvaltningen.

Skolerne har en underretningspligt overfor kommuner/UU-centrene, når en elev starter eller slutter. Ligeledes skal der underrettes, hvis en elev rejser midt i en periode eller en ny elev starter senere.

I forbindelse med tilbagemeldingen er det muligt for skolen at knytte en kommentar til udmeldelsen, hvis dette er relevant. Kommentaren vil efterfølgende kunne læses af elevens UU-vejleder.

Tilmelding til tilbagemelding.dk foregår ved indsendelse af bestillingsformular som du kan finde under downloads.

Downloads