UVvej web – STU er et modul i UVvej web som er et webbaseret administrativt system, der blandt andet omfatter alt du skal bruge
i forbindelse med administration af den særligt tilrettelagte 3- årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Systemet indeholder:

 • Nemt, overskueligt og visuelt arbejdsvindue med søgning og sortering på alle felter
 • Den nationale uddannelsesplan skabelon er en integreret del af løsningen
 • Individuelt indstillingsskema, for det enkelte UU-Center
 • Mulighed for at dele elever på tværs af UU-Centre
 • Registrering af uddannelsesinstitutioner/virksomheder samt kontaktpersoner
 • Integration til UVdatas vejledersystem, historik m.m.
 • Automatisk overførsel fra UV-CPR/UVvej
 • Tilknytning af kontaktpersoner, relationer og sagsbehandlere
 • SMS- og mail integration
 • Automatisk statistik udtræk til STIL
 • Mulighed for at anvende Specialvejledning.dk til udveksling af filer til eksterne og interne intressenter. Der er mulighed for at oprette alle de brugere der er behov for til denne integrationsmulighed.

Systemet gør det let hele tiden at justere den unges uddannelsesplan. Når uddannelsesplanen ændres, kan systemet gemme en revision af uddannelsesplanen i PDF-format i den unges personmappe, så progression og ændringer kan dokumenteres.

Programmet overholder alle logningskrav til persondataloven.