UVdata’s ISAE IT erklæringer

UVdata får årligt udarbejdet ISAE 3000 og ISAE 3402-2 af revisionsfirmaet PwC.

Erklæringerne er et kvalitetsstempel, der vidner om vores høje sikkerhedsniveau og at vi behandler alle data fortroligt.

Vi dokumenterer løbende alle driftshandlinger og erklæringerne udstedes hvert år på ny som resultat af en opfattende revision fra en ekstern revisor.

Det holder os på tæerne og sikrer, at vi fortsat har en effektiv kvalitetsstyring og kvalitetssikring af vores arbejde med hosting og IT-drift.

Ønsker du at få udleveret UVdatas IT-erklæringer, så kontakt supporten på det produkt som det vedrører.