Produkter

Permalink Gallery

UV-evaluering

UV-evaluering er UVdatas løsning til udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelser.

Permalink Gallery

UVskole

UVskole er ét samlet system, som gør hverdagens administration og kommunikation nemmere for alle. Når UVskole benyttes med flere moduler, skal data kun registreres én gang, hvorefter det slår igennem på alle øvrige moduler.

Permalink Gallery

Specialvejledning.dk

Specialportalen.dk er en landsdækkende portal, som giver et samlet overblik over det store udbud af institutioner og tilbud til unge med særlige behov.

Permalink Gallery

MinInstitution

MinInstitution er en løsning, som gør det muligt for institutionerne at kommunikere med forældre og sikre det administrative overblik, uden at gå på kompromis med tiden til børnene.

Permalink Gallery

MinUddannelse

MinUddannelse er systemet, som kan håndtere udarbejdelsen af elevplaner, uddannelsesplaner og uddannelsesparathedsvurdering på en smidig og nytænkende måde, og som samtidig binder de involverede parter tættere sammen – således har både elever, forældre, skoler og UU adgang til systemet og data kan således deles automatisk på kryds og tværs.

Permalink Gallery

Brobygning.net

Brobygning. NET er et webbaseret administrationsværktøj, som gør det muligt for ungdomsuddannelserne at oprette tilbud til brobygning og præsentationskurser på nettet.

Permalink Gallery

VoresDokumenter

Med løsningen VoresDokumenter.dk er det muligt at lave nem og sikker dokumentdeling mellem fagpersoner og borgere. Fagpersoner fra forskellige forvaltninger/organisationer kan tildeles adgang og kan skrive/læse i de dokumenter, der er tilknyttet en borger.

Permalink Gallery

Specialvejledningen

UV Specialvejledning er et administrativt system, som omfatter alt du skal bruge i forbindelse med administration af den særligt tilrettelagte 3- årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Permalink Gallery

Tilbagemelding.dk

Portalen tilbagemelding.dk har til formål at gøre det nemmere og hurtigere for efterskoler, specialskoler, VUC, SOSU, Gymnasier og HF samt produktionsskoler at give tilbagemelding til kommunerne eller Ungdommens Uddannelsesvejledninger.

Permalink Gallery

UV-integrator

UV-Integrator leverer snitfladeudtræk af data fra UVdata’s vejledningssystem UVVej til andre kommunale systemer.

Permalink Gallery

MinVejleder.dk

MinVejleder.dk er en webservice til Ungdommens Uddannelsesvejledning, som gør det muligt for elever at finde frem til deres personlige UU-vejleder, samt deres vejledningsteam.

Permalink Gallery

UV-forum

UV-Forum.dk er en konferenceplatform, som primært er rettet mod danske vejledere og UU’ere. Systemet er integreret med vores landsdækkende vejledningssystem til UU’erne, idet det er baseret på samme teknologi.

Permalink Gallery

UV-Special

UV-Special er et administrationsværktøj til elevregistrering til undervisningsinstitutioner som giver kompenserende specialundervisning til voksne og STU-elever.

UVdatas vejledningssystem samler trådende for Ungdommens Uddannelsesvejledning. Programmet har en overskuelig brugerflade, der gør det nemt at lave IT-understøttet vejledning.