Produkter

Permalink Gallery

UV-evaluering

UV-evaluering er UVdatas løsning til udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelser.

Permalink Gallery

UVskole

UVskole er ét samlet system, som gør hverdagens administration og kommunikation nemmere for alle. Når UVskole benyttes med flere moduler, skal data kun registreres én gang, hvorefter det slår igennem på alle øvrige moduler.

Permalink Gallery

Specialvejledning.dk

Specialvejledning.dk er STU-uddannelsestedernes portal til forløbsplaner og kompetencepapir for de unge.

Permalink Gallery

MinInstitution

MinInstitution er en løsning, som gør det muligt for institutionerne at kommunikere med forældre og sikre det administrative overblik, uden at gå på kompromis med tiden til børnene.

Permalink Gallery

MinUddannelse

MinUddannelse er systemet, som kan håndtere udarbejdelsen af elevplaner, uddannelsesplaner og uddannelsesparathedsvurdering på en smidig og nytænkende måde, og som samtidig binder de involverede parter tættere sammen – således har både elever, forældre, skoler og UU adgang til systemet og data kan således deles automatisk på kryds og tværs.

Permalink Gallery

Brobygning.net

Brobygning. NET er et webbaseret administrationsværktøj, som gør det muligt for ungdomsuddannelserne at oprette tilbud til brobygning og præsentationskurser på nettet.

Permalink Gallery

VoresDokumenter

Med løsningen VoresDokumenter.dk er det muligt at lave nem og sikker dokumentdeling mellem fagpersoner og borgere. Fagpersoner fra forskellige forvaltninger/organisationer kan tildeles adgang og kan skrive/læse i de dokumenter, der er tilknyttet en borger.

Permalink Gallery

Specialvejledningen

UVvej web – STU er et modul i UVvej web som er et webbaseret administrativt system, der blandt andet omfatter alt du skal bruge
i forbindelse med administration af den særligt tilrettelagte 3- årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Systemet indeholder:

 • Nemt, overskueligt og visuelt arbejdsvindue med søgning og sortering på alle felter
 • Den nationale uddannelsesplan skabelon er en integreret del af løsningen
 • Individuelt indstillingsskema, for det enkelte UU-Center
 • Mulighed for at dele elever på tværs af UU-Centre
 • Registrering af uddannelsesinstitutioner/virksomheder samt kontaktpersoner
 • Integration til UVdatas vejledersystem, historik m.m.
 • Automatisk overførsel fra UV-CPR/UVvej
 • Tilknytning af kontaktpersoner, relationer og sagsbehandlere
 • SMS- og mail integration
 • Automatisk statistik udtræk til STIL
 • Mulighed for at anvende Specialvejledning.dk til udveksling af filer til eksterne og interne intressenter. Der er mulighed for at oprette alle de brugere der er behov for til denne integrationsmulighed.

Systemet gør det let hele tiden at justere den unges uddannelsesplan. Når uddannelsesplanen ændres, kan systemet gemme en revision af uddannelsesplanen i PDF-format i den unges personmappe, så progression og ændringer kan dokumenteres.

Programmet overholder alle logningskrav til persondataloven.

Permalink Gallery

Tilbagemelding.dk

Portalen tilbagemelding.dk har til formål at gøre det nemmere og hurtigere for efterskoler, specialskoler, VUC, SOSU, Gymnasier og HF samt produktionsskoler at give tilbagemelding til kommunerne eller Ungdommens Uddannelsesvejledninger.

Permalink Gallery

UV-integrator

UV-Integrator leverer snitfladeudtræk af data fra UVdata’s vejledningssystem UVVej til andre kommunale systemer.

Permalink Gallery

MinVejleder.dk

MinVejleder.dk er en webservice til Ungdommens Uddannelsesvejledning, som gør det muligt for elever at finde frem til deres personlige UU-vejleder, samt deres vejledningsteam.

Permalink Gallery

En Samlet Skolepakke

Lancering af “En samlet skolepakke” til de frie skoler

Ønsker I at effektivisere administrationen af elever, økonomi og løn i sammenhængende digitale arbejdsgange så er “En samlet skolepakke” måske noget for jer? Vi har i dag mere end 250 skoler som bruger vores systemer, og med lanceringen af konceptet “En samlet skolepakke” har vi fået flere kunder, der ønsker at samle hele deres elev, -finans og lønadministration hos os og dermed får glæde af de fordele der ligger i prispakken for “En samlet skolepakke”, herunder samlerabat på den årlige abonnomentspris og rabatter på moduler.

Skolepakken består af UVskole, der samler elevadministration og økonomi i et overskueligt og brugervenligt system, samt DSA Løn hvor I sikkert og effektivt kan håndtere lønudbetalinger til jeres ansatte.

Skolepakken kan tilpasses netop jeres behov gennem diverse tilkøbsmoduler og integrationer til andre systemer. Inkluderet gratis i den samlede skolepakke er vores moduler Venteliste, Karakterweb og e-Boks, der hjælper med at løse administrative opgaver på skolen nemmere og mere enkelt.

Kontakt os og hør mere om alle de fordele og muligheder som “En samlet skolepakke” kan give netop dig og din skole.

 

Anders Hasager Kirk
Product Owner UVskole
M: support@uvdata.dk
T: 72 28 70 30

Tina Høyer Christensen
Product Owner DSA-Løn
M: support@uvdata.dk
T: 72 28 70 30

Du kan læse mere om “En samlet skolepakke” her

En Samlet Skolepakke – Produktblad

En samlet skolepakke- Prisoversigt

UVdatas vejledningssystem samler trådende for Ungdommens Uddannelsesvejledning. Programmet har en overskuelig brugerflade, der gør det nemt at lave IT-understøttet vejledning.