Specialvejledning.dk er en essentiel portal, der adresserer behovet for effektivt samarbejde og administration i forbindelse med Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Portalen løser udfordringerne ved at give kontaktpersoner, elever og forældre adgang til at skrive, godkende og følge den unges uddannelsesplan online.

Fordele ved Specialvejledningen

  • Effektivt samarbejde: Specialvejledning.dk faciliterer samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, elever og forældre, hvilket sikrer, at alle parter er involveret og informeret
  • Online uddannelsesplaner: Portalen giver mulighed for at oprette og administrere uddannelsesplaner elektronisk, hvilket forenkler processen og reducerer papirarbejde.
  • Brugervenlighed: Letforståelig brugergrænseflade gør det enkelt for kontaktpersoner, elever og forældre at navigere og deltage aktivt i STU-administrationen
  • Forældreinvolvering: Forældre har mulighed for at følge med i deres barns uddannelse og godkende indstillinger og uddannelsesplaner online, hvilket øger gennemsigtighed og engagement
  • Digital dokumentation: Portalen giver mulighed for digital lagring og dokumentation af uddannelsesplaner og indstillinger, hvilket forenkler opfølgning og arkivering

Med Specialvejledningen.dk opnår du

Specialvejledning.dk er den optimale løsning for UU-centre, elever og forældre, der er involveret i STU-administration. Portalen tilbyder en nem og effektiv måde at samarbejde, oprette uddannelsesplaner og dokumentere STU-processen. Kontakt os for at få mere information om, hvordan Specialvejledning.dk kan forbedre jeres STU-administration og lette samarbejdet mellem alle interessenter.