For ungdomsuddannelser er det ofte en udfordring at administrere brobygnings- og præsentationskurser effektivt. Brobygning.NET løser dette problem ved at tilbyde et webbaseret administrationsværktøj, der samler alle kurser i en region i et interaktivt kursuskatalog. Dette gør det nemt for elever, forældre og vejledere at finde og tilmelde sig kurser online. Desuden giver det ungdomsuddannelser mulighed for at trække elektroniske lister over tilmeldingerne og koordinere brobygningsholdene problemfrit.

Fordele ved Brobygning.net:

  • Kursuskatalog: Alle kurser i regionen samles i ét interaktivt katalog, hvilket gør det nemt at finde og vælge de rette kurser
  • Nem tilmelding og prioritering: Vejledere kan nemt tilmelde elever til kurserne og arbejde med prioriteringer for kurserne
  • Kontrol og opfølgning: Vejledere kan se status på kurserne og læse kommentarer om elevernes deltagelse og engagement
  • Integration med UVdatas vejledningssystem: Brobygning.NET er tæt integreret med UVdatas vejledningssystem, hvilket gør det let for vejledere at tilmelde elever og sikrer en samlet historik over elevens vejledningsaktiviteter
  • Dataoverførsel: Elevdata behøver ikke genindtastes, da de kan overføres sømløst fra vejledningssystemerne til Brobygning.NET

Med Brobygning.net opnår du:
Ved at bruge Brobygning.NET får ungdomsuddannelserne en effektiv løsning til brobygningsadministration, der sparer tid og ressourcer. Vejledere behøver ikke lære nye programmer at kende, da de kan tilmelde elever direkte til kurserne i systemet. Desuden opnår I en samlet historik over elevens vejledningsaktiviteter og undgår dobbeltarbejde med dataindtastning.