UV-Integrator – online snitfladeudtræk.

NT-server til levering af data fra UVdata’s vejledningssystem UVVej til andre kommunale systemer. Systemet gør det muligt for kommunen at danne online-snitfladeudtræk direkte fra UVdatas vejledningssystem til andre kommunale systemer.

Programmet kan opsættes til at levere:

  • den ønskede snitflade, der er udviklet i samarbejde med kommunen
  • det ønskede tidspunkt for levering af data
  • og på den ønskede lokation

UV-Integrator er udviklet efter principperne om service-orienteret-arkitektur (SOA) og kommunikerer med UVdatas centrale driftsmiljø ved hjælp af Windows Communication Foundation (WCF).

Al kommunikation i forbindelse med overførsel af data foregår krypteret ved hjælp af SSL-certifikater samt .NET bindingen net.tcp. For at få adgang skal kommunen sikre følgende: Adgang til udgående forbindelser på uv-integrator.dk på TCP-port 8001 og 8002