MinUddannelse er en læringsplatform, hvor mål, elevplaner, årsplaner, ugeplaner, opgavestyring og forløbsafvikling hænger sammen på meningsgivende og intuitiv vis. MinUddannelse rummer desuden et ledelsescockpit, hvori skolens ledelse og kommunen kan få et overblik over brugen af værktøjet, antallet af uddannelsesparate elever mv.

I årsplanen i MinUddannelse kan der oprettes læringsforløb med tekst, billeder, videoer, opgaver eller links til analogt materiale. Til de enkelte læringsforløb kan man vælge mål fra Fælles Mål og hente forslag til læringsmål fra EMU-portalen. Færdige forløb samles i et fælles bibliotek, hvor man kan finde inspiration hos en kollega på skolen eller i resten af kommunen.

Ugeplanen i MinUddannelse formes ud fra de læringsforløb, som ligger i årsplanen. I ugeplanen kan der lægges opgaver ud, som eleverne kan besvare med afleveringer. Undervisningsforløb, opgaver og afleveringer samles i digitale ’hæfter’, som både lærere, elever og forældre altid har adgang til. Undervejs i forløbene vil arbejdet med læringsmål og vurderinger på Fælles Mål automatisk sive ud i elevprofilen og dermed skabe en dynamisk elevplan, som altid er samstemt med det arbejde, som finder sted i klasseværelset.

Trådene samles i elevprofilen, hvor læringsmålene, vurderingerne på Fælles Mål og en illustration af elevens alsidige udvikling vises. Her er der også mulighed for at vurdere Fælles Mål, lave en EAU-vurdering, og det er også her, man som lærer, elev og forældre kan se karaktergennemsnit, fravær, uddannelseshistorik mv.

MinUddannelse siger dermed farvel til elevplanen som en afkoblet administrativ opgave, og goddag til den aktuelle elevplan, som formes løbende med afsæt i klasserummet og elevens hverdag.

Kontakt os på 4460 6679 eller på support@uvdata.dk for at høre mere. Vi svarer gerne på spørgsmål, sender materiale eller kommer forbi og præsenterer vores løsning

Vi har desuden:

­­­­­Integration til Google Apps

Integration til Office365

Direkte videosøgning via SkoleTube

Direkte søgning via bibliotekernes fælles databrønd

Direkte billedsøgning via Flickr

Adgang til at hente læringsmål ind direkte fra EMU-portalen

Kobling af individuelle læringsmål med de nye forenklede Fælles Mål

Opdateret visning af karakterer og fravær for både elever, forældre og lærere

Login via UNI-Login , nemID eller UV-login og indgang gennem Skoleintra for lærere

 

Downloads

MinUddannelse produktblad