MinUddannelse er skolernes undervisnings- og læringsplatform.
Ét samlet værktøj til meningsfuldt at arbejde med:

  • årsplaner
  • ugeplaner
  • elevopgaver
  • elev- og gruppeafleveringer
  • digital forløbsafvikling og materialedistribution – og
  • den obligatoriske meddelelsesbog

Alt dette kan du finde intuitive og velfungerende værktøjer til – direkte i MinUddannelse.

I årsplanen i MinUddannelse kan der oprettes læringsforløb med tekst, billeder, videoer, opgaver eller links til analogt materiale. Mange undervisere benytter årsplanen og de digitale forløb som deres digitale materialesamling, der dels kan tilpasses visuelt til at kunne afvikles på alle devices og dels tilgås så snart man har internetadgang. Færdige årsplaner kan udarbejdes og deles med kollegaer og de digitale undervisningsforløb samles i et fælles bibliotek, hvor man kan finde inspiration hos en kollega på skolen eller i resten af kommunen.

Ugeplanen er det daglige værktøj i MinUddannelse, og kan bruges både som selvstændigt værktøj eller formes ud fra de læringsforløb, som ligger i årsplanen. Ugeplanen kan bruges til at lave de daglige “opgaveoversigter” – der modsvarer en daglig faglig kalender for både lærere og elever. Endvidere har ugeplanen faste rubrikker til oprettelse af Opgaver, oversigt over de allerede planlagt Forløb (direkte fra alle årsplaner) og en såkaldt Ugenote, der alle er specifikke for de relevante brugere. Således sikres med ugeplanen altid et overblik over klassens arbejde (for eleverne) eller for alle de opgaver/forløb du som underviser er involveret i – på tværs af dine klasser/hold.

Endvidere gælder det for folkeskoler der bruger AULA, at ugeplanen som standard kan vælges vist med 4 specifikke widgets i AULA, hvormed man som underviser undgår meningsløst dobbeltarbejde, idet man ikke behøver først at planlægge og siden registrere det planlagte i en ugeplan. Alt dette kan foregå så godt som 100% automatiseret – alt efter hvordan man vælger at arbejde med platformen.

Siden sommeren 2022 har man også kunnet arbejde med en elevspecifik Meddelelsesbog – der umiddelbart er arvtageren for den tidligere elevplan. Meddelelsesbogen er et produkt, der er designet til at give eleven, hjemmet og skolen et hurtigt og meningsfuldt overblik over de få, relevante og fælles fokuspunkter, der er med til at understøtte elevens aktuelle læringsproces, og produktet understøtter vi løbende med nyudvikling og webinaerer ift. brugertilbagemeldinger.

Ift. arbejdet med elev-/gruppeafleveringer og -produkter, så har vi endvidere aktuelt (august 2023) særligt fokus på at skabe en mere meningsfuld feedback-proces, der gennem indarbejdningen af video- og skærmoptagelse, samt integrerede annoteringsværktøjer, skal være med til at sikre, at eleverne oplever et større udbytte af den feedback, underviserne giver dem ift. deres produkt- og opgaveafleveringer. Pilottests gennem det forgangne skoleår har givet enormt positiv feedback på produktet, og vi arbejder bestandigt videre for at skabe de mest meningsfulde værktøjer til skoler, undervisere, elever og forældre.

MinUddannelse er kort sagt et meningsfuldt totalværktøj til at understøtte arbejdet med at planlægge, afvikle og evaluere undervisningen i skolerne. Det er et u-undværligt værktøj i dagligdagen for et utal af undervisere, elever og familier.

OBS! Endvidere benyttes MinUddannelse i en tilpasset version på en række special-undervisnings-tilbud, hvor vi i tæt dialog med skolerne understøtter de behov skolerne har, og gennem målrettet vejledning hjælper dem til at få størst mulig gavn af værktøjets mange muligheder.


Kontakt os
på 4460 6679 eller på support@uvdata.dk for at høre mere. Vi svarer gerne på spørgsmål, sender materiale eller kommer forbi og præsenterer vores løsning


Platformen har desuden:

­­­­­(DYB) Integration til Google Suiten

(DYB) Integration til Office365

Direkte videosøgning via SkoleTube samt adgang til SkoleTubes værktøjer direkte fra MinUddannelse

Direkte søgning via bibliotekernes fælles databrønd

Direkte billedsøgning via Flickr

Opdateret visning af karakterer og fravær for både elever, forældre og lærere

Tilpasset 2-faktor beskyttelse (hør mere ved at kontakte os)

Login via UNI-Login , MitID eller UV-login og via AULA for alle brugere

 

Downloads

MinUddannelse produktblad