UVdatas vejledningssystem samler trådende for Ungdommens Uddannelsesvejledning.
Programmet har en overskuelig og moderne brugerflade, der gør det nemt at lave IT-understøttet vejledning.

UVvej kan anvendes som en Windowsbaseret løsning eller via web/app. Dermed har du altid adgang til de nødvendige oplysninger, hvad enten du er på farten med din iPad, låner en computer på skole eller anvender din PC.

I UVvej er der indbygget et komplet praktikmodul kaldet UVpraktik. I UVpraktik kan du oprette erhvervspraktikformidlinger til elever i grundskolen og unge udenfor grundskolen. Modulet tillader dig at gemme oplysninger om virksomheder og brancher til fremtidig brug. Det er altså ikke kun selve formidlingerne, der kan ses her.

UVvej har desuden statistikmuligheder gennem sitet mitUU.dk Herigennem kan du få et statistik overblik over de vigtigste nøgletal, samt skræddersyede rapporter og statistikker. Disse kan desuden leveres direkte til udvalgte mailadresser, som Excelark – klar til brug, komplet med grafer osv. MitUU.dk kan altså hjælpe UU til nemt at underbygge effekten af vejledningsindsatsen med relevant data og statistik.

Af fordele kan bl.a. nævnes:

 • UVvej håndterer både ungevejledning og grundskolevejledning.
 • Der er mulighed for at have en fleksibel struktur med hensyn til vejledertildeling mv.
 • Systemet kan håndtere uddannelsesplaner og samtaleark
 • Uddannelsesplanerne kan overføres til Optagelse.dk
 • Der kan designes egne udskrifter
 • Facebook integration
 • Adviseringsmodul – nem oversigt over hvilke elever/unge der kræver indsats lige nu
 • Webadgang
 • Dataudtræk til mail eller web
 • Der kan laves erhvervspraktikformidling i UVpraktik
 • Der kan laves fleksible lister i Excel
 • Der er integration til en lang række eksterne systemer – her kan nævnes EASY-A, LECTIO, Ludus osv.
 • Der kan indlæses data fra Tilbagemelding.dk samt elevsystemerne KMDElev, TEA og TEA Privat
 • Systemet rummer stærke statistikmoduler
 • Systemet anvender UU-lederforeningens underplaceringer

Downloads

Relaterede links