Kære brugere af MinUddannelse,

Med det ny skoleårs komme, har vi ændret på måden du skal udgive/synliggøre dine forløb til eleverne (og dermed også forældrene). Du skal fremover alene tage stilling til om indholdet skal være synligt eller ej. Dette gør du vha. små “skydere”/knapper.

De ny knapper til dette findes i forløbenes kapitler og på de enkelte undersider, og de ser således ud:

Vis-Skjul_1

 

Du kan altså let vha. disse knapper bestemme, om Kapitler/Sider skal være synlige for eleverne – og dermed også forældrene. Forløbene kan stadig ses i årsplanen, men som tidligere er det alene Introduktionssiden, der er synlig, indtil du begynder at åbne for forløbets indhold.

 

Har du valgt ikke at synliggøre indholdet, ser det således ud:

Vis-Skjul_2

Bemærk den lille grønne indikator i indholdsoversigten i venstre side. Når indholdet ikke er udgivet, er denne grå – indtil du vælger at udgive materialet (se nedenfor).

 

Når du når til det tidspunkt, hvor materialet skal være tilgængelig for eleverne, tænder du for indholdet på siden idet du klikker på den lille knap. Hermed er materialet i hele kapitlet/på den enkelte side synligt.

Vælger du at tænde for kapitlet, tændes for indholdet på alle sider i kapitlet herunder på én gang.

Her vises et eksempel, hvor du vælger at tænde for én side under et allerede udgivet kapitel:

Vis-Skjul_3

 

Du kan altså vælge at udgive siderne enkeltvis, hvorved indikatoren på kapitlet også farves grøn. Slukker du herefter for indikatoren ved kapitlet, slukker du for alle kapitlets undersider på én gang.

 

Du kan se instruktionsvideoen til dette her:

 

Læs i øvrigt også nyheden om, hvorledes du lægger opgaver i Opgavelisten i ugeplanen, for det er også ændret, således det nu ikke længere hænger sammen med udgivelsen af forløbene.

 

Rigtig god fornøjelse med denne nye forsimpling af processen for indholdsforløb i MinUddannelse.

 

/TEAM MU