Igen i år lancerer vi en lille række af “Fede juleFIF”, der – som alle andre fif – er designet til at inspirere dig ift. den daglige anvendelse af MinUddannelse. I år er fokus specielt rettet mod ugeplanen, der i samspillet med visningen i AULA er helt central for mange skoler, lærere, pædagoger, elever og forældre.

I denne anden juleFIF-video, kan du se lidt mere om, hvorledes samspillet mellem det at have indhold i et forløb – der er tænkt som en grundbog – og ugeplanen, kan minimere mængden af “opgaver” i opgavelisten.

For både forældre og elever er det ofte en god idé, at have et absolut minimum af informationer i ugeplanen, idet den derved kommer til at fremstå både simpel og informativ.

Rigtig glædelig jul!

/TEAM MU