Som bruger af MinUddannelse vil vi gerne informere dig om vores brugerbetingelser i forhold til brugen af vores tjenester. Disse Vilkår for brug (“Vilkår”) regulerer din adgang til og brug af (“MinUddannelse”, “vi”, “os” eller “vores”) hjemmeside, tjenester og eventuel software, der leveres på eller i forbindelse med MinUddannelse (samlet kaldet “Tjenesten”).

Disse vilkår gælder for alle, der har adgang til tjenesten (“brugere”).

I disse brugerbetingelser kan du læse mere om din adgang som bruger til og brug af tjenesten, som er betinget af din accept og overholdelse af disse vilkår. Ved at få adgang til eller bruge tjenesten accepterer du at være bundet af disse vilkår. Hvis du ikke er myndig til at indgå en bindende kontrakt (over atten år), så skal du få din forælder eller værge til at læse disse vilkår og acceptere dem for dig, før du bruger MinUddannelse eller giver os oplysninger. Læs denne aftale med din forælder eller værge, så I begge forstår, hvordan MinUddannelse fungerer, og hvilke begrænsninger der gælder for din brug af vores Service.

Vi kan revidere disse vilkår fra tid til anden. Den nyeste version vil altid være på denne side (eller en anden side, som Tjenesten måtte angive).

Brugsbetingelserne er opdelt i følgende overskrifter:

 1. Kontaktoplysninger
 2. Brug af vores service
 3. Brug af tjenesten
 4. Regler
 5. Indhold og intellektuel ejendomsret
  1. Brugernes indlæg
 6. Licens
 7. Ejendomsrettigheder
 8. Politik om ophavsret Intellektuel ejendomsret
 9. Tredjeparter
  1. YouTube som tredjepart
 10. Link til vores hjemmeside
 11. Suspension og opsigelse
 12. Godtgørelse
 13. Aftalen i sin helhed
 14. Jurisdiktion og gældende lov

1. Kontaktoplysninger

Tjenesterne drives af:

UVdata A/S 
Lauritzens Plads 1, 9000 Aalborg 
CVR-nr.: DK27988954 
Telefon: +45 4460 6629 
E-mail: support@uvdata.dk 

2. Brug af vores service

Du må kun bruge Tjenesten, hvis din institution har indgået et partnerskab med UVdata om løsningen MinUddannelse, i hvilket tilfælde din institution vil have givet dig en officiel institutionens e-mailadresse, som du kan bruge til at få adgang til og bruge Tjenesten. Du skal bruge tjenesten i overensstemmelse med disse vilkår og alle gældende lokale, statslige, nationale og internationale love, regler og bestemmelser.

Mens MinUddannelse bestræber sig på at skabe den bedst mulige oplevelse, kan alle aspekter af Tjenesten ændres eller elimineres efter MinUddannelses eget skøn.

Du er ansvarlig for at beskytte den adgangskode, du bruger til at få adgang til tjenesten, og for eventuelle aktiviteter eller handlinger under din adgangskode. Vi opfordrer dig til at bruge “stærke” adgangskoder (der bruger en kombination af store og små bogstaver, tal og symboler) med din konto. Du skal straks underrette MinUddannelse om ethvert brud på sikkerheden eller uautoriseret brug af din konto.

MinUddannelse er ikke ansvarlig for tab eller skader, der måtte opstå som følge af din manglende overholdelse af disse anvisninger. MinUddannelse kan også suspendere din konto efter eget skøn, hvis MinUddannelse har mistanke om, at din konto har været udsat for sikkerhedsbrud eller uautoriseret brug.

Du erklærer, at du er over tretten år gammel. Hvis du er over tretten, men under myndighedsalderen, skal din forælder eller værge give samtykke til disse vilkår og fortrolighedspolitik og bekræfte, at de accepterer denne aftale på vegne af og bærer alt juridisk og økonomisk ansvar og ansvar for din brug af tjenesten.

3. Brug af tjenesten

Du vil være i stand til at logge på og få adgang til Tjenesten ved hjælp af din officielle institutions e-mailadresse. Du vil automatisk have en konto. Du forpligter dig til at give os nøjagtige, fuldstændige og opdaterede registreringsoplysninger. Du må ikke overgive din konto til andre uden vores forudgående skriftlige tilladelse.

Du lover kun at bruge Tjenesten til din personlige, interne, ikke-kommercielle, uddannelsesmæssige brug og kun på en måde, der overholder alle love, der gælder for dig. Hvis din brug af Tjenesten er forbudt i henhold til gældende lovgivning, har du ikke tilladelse til at bruge Tjenesten. Vi er ikke ansvarlige for, at du bruger Tjenesten på en måde, der bryder loven.

Vi behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Dette er beskrevet mere detaljeret i vores privatlivspolitik. Ved at bruge vores tjeneste accepterer du en sådan behandling, og du garanterer, at alle data, du leverer, er korrekte, og at du har samtykke fra alle dem, hvis personlige data er blevet videregivet, til sådan behandling af deres personlige data.

Vi garanterer ikke, at vores websted vil være sikkert eller fri for fejl eller vira. Du er ansvarlig for at konfigurere din informationsteknologi, computerprogrammer og platform til at få adgang til vores websted. Du skal bruge din egen virusbeskyttelsessoftware.

4. Regler

Nedenstående forhold, må ikke udøves, mens du får adgang til eller bruger tjenesten:

 1. bruge Tjenesten til ulovlige formål eller til promovering af ulovlige aktiviteter;
 2. forfalske TCP/IP packet header eller dele af header information i e-mails eller opslag eller på nogen måde bruge Tjenesten til at oprette ændrede, vildledende eller falske kildeidentificerende oplysninger; eller
 3. forstyrre eller afbryde (eller forsøge at gøre det) adgangen for enhver bruger, vært eller netværk, herunder, uden begrænsning, afsendelse af ugyldige data, virus, overbelastning, oversvømmelse, spamming, mailbombning af Tjenesten eller ved scripting af oprettelsen af Indhold på en sådan måde, at det forstyrrer eller skaber en unødig byrde for Tjenesten;  
 4. bruge Tjenesten til at spamme nogen;
 5. få adgang til eller forstyrre ikke-offentlige områder af Tjenesten, MinUddannelses computersystemer eller de servere, der kører Tjenesten;
 6. indsamle eller høste personligt identificerbare oplysninger, herunder kontonavne, fra tjenesten;
 7. udgive dig for at være en anden person eller på anden måde give et misvisende billede af din tilknytning til en person eller enhed;
 8. undersøge, scanne eller teste sårbarheden af ethvert system eller netværk eller bryde eller omgå sikkerheds- eller godkendelsesforanstaltninger, vi måtte bruge til at forhindre eller begrænse adgangen til Tjenesten eller brugen af Tjenesten eller indholdet deri.

5. Indhold og intellektuel ejendomsret

De materialer, der vises, indtastes eller genereres på Tjenesten (herunder, men ikke begrænset til, tekst, grafik, artikler, fotos, billeder, illustrationer, Brugerindlæg (defineret nedenfor) osv.) (“Indholdet”) er beskyttet af ophavsret og andre love om intellektuel ejendomsret. Du lover at overholde alle meddelelser om ophavsret, varemærkeregler, oplysninger og begrænsninger indeholdt i ethvert indhold, du får adgang til via tjenesten, og du vil ikke bruge, kopiere, reproducere, ændre, oversætte, offentliggøre, udsende, transmittere, distribuere, udføre, uploade, vise, licensere, sælge eller på anden måde udnytte til noget formål eller noget indhold, der ikke ejes af dig,

 • uden forudgående samtykke fra ejeren af det pågældende indhold eller
 • på en måde, der krænker andres (herunder MinUddannelse) rettigheder. Hvis nogen for eksempel deler en virkelig kreativ lektionsplan med dig på MinUddannelse, betyder det ikke, at du kan printe den ud og distribuere den til andre – medmindre ejeren specifikt har fortalt dig skriftligt, at du kunne.

5.1 Brugerindlæg

Alt, hvad du sender, uploader, deler, gemmer eller på anden måde leverer via tjenesterne, er din “brugerindsendelse”. Nogle brugerindlæg kan ses af andre brugere. For at vise dine brugerindlæg på tjenesten og for at give andre brugere mulighed for at nyde dem (hvor det er relevant), giver du os visse rettigheder til disse brugerindlæg.  

Bemærk, at alle følgende licenser er underlagt vores fortrolighedspolitik, i det omfang de vedrører brugerindlæg, der også er dine personligt identificerbare oplysninger.

For hvert Brugerindlæg giver du hermed MinUddannelse licens til at oversætte, ændre (til tekniske formål, f.eks. for at sikre, at dit indhold kan ses på din Smartphone såvel som din computer) og reproducere et sådant Brugerindlæg, i hvert enkelt tilfælde for at gøre det muligt for os at drive Tjenesten, som beskrevet mere detaljeret nedenfor. Dette er kun en licens – dit ejerskab af hver brugerfremsendelse påvirkes ikke.

Hvis du gemmer et Brugerindlæg på din egen personlige MinUddannelse konto på en måde, der ikke kan ses af andre brugere end dig (et “Personligt Brugerindlæg”), giver du MinUddannelse ovenstående licens samt en licens til at vise, udføre og distribuere dit Personlige Brugerindlæg med det ene formål at vise det Personlige Brugerindlæg til dig og levere den Tjeneste, der er nødvendig for at gøre det.

Hvis du kun deler et Brugerindlæg inden for et antal andre brugere, eller på anden måde på en måde, som kun visse angivne brugere kan se (f.eks. en direkte besked til en eller flere andre brugere) (hver især en “Brugerfremsendelse med begrænset adgang”), giver du MinUddannelse ovenstående licens samt en licens til at vise,  udføre og distribuere din brugerindsendelse med begrænset adgang med det ene formål at vise brugerfremsendelsen med begrænset adgang til andre medlemmer af den pågældende begrænsede adgangsgruppe (eller til sådanne specificerede brugere, alt efter hvad der er relevant) og give dig den tjeneste, der er nødvendig for at gøre det. Du giver også de andre medlemmer (eller sådanne specificerede brugere, alt efter hvad der er relevant) en licens til at få adgang til brugerfremsendelsen med begrænset adgang og til at bruge og udøve alle rettigheder til det, som tilladt af tjenestens funktionalitet.

Når du sletter din MinUddannelse-konto, stopper vi med at vise dine Brugerindlæg til andre brugere (hvis muligt), men du accepterer, at hvis dette ikke er muligt at slette dette indhold fra MinUddannelse, forbliver dine Brugerindlæg synlige i det omfang, de er kopieret eller gemt af andre brugere.

Endelig forstår og accepterer du, at MinUddannelse, når du udfører de nødvendige tekniske trin for at levere Tjenesten til vores brugere (herunder dig), muligvis kan foretage ændringer i dine Brugerindlæg for at overholde og tilpasse disse Brugerindlæg til de tekniske krav til forbindelsesnetværk, enheder, tjenester eller medier.

Du garanterer, erklærer og accepterer, at du ikke vil poste noget brugerindlæg, der:

 1. krænker, overtræder eller på anden måde forstyrrer en anden parts ophavsret eller varemærke,
 2. afslører en forretningshemmelighed, medmindre forretningshemmeligheden tilhører dig, eller du har ejerens tilladelse til at videregive den,
 3. krænker andres intellektuelle ejendomsrettigheder eller en andens ret til privatlivets fred eller offentliggørelse,
 4.  er injurierende, ærekrænkende, misbrugende, truende, chikanerende, hadefuld, stødende, ydmygende over for andre mennesker (offentligt eller på anden måde) eller på anden måde overtræder nogen lov eller rettighed tilhørende tredjepart,
 5. skaber et indtryk, som du ved er forkert, vildledende eller vildledende, herunder ved at udgive dig for at være andre eller på anden måde give et misvisende billede af din tilknytning til en person eller enhed;
 6. indeholder andres private eller personligt identificerbare oplysninger uden deres udtrykkelige tilladelse og tilladelse,
 7. overtræder enhver skole eller anden gældende politik, herunder dem, der er relateret til snyd eller etik, og/eller
 8. indeholder eller linker til en virus, trojansk hest, orm, tidsindstillet bombe eller anden computerprogrammeringsrutine eller motor, der er beregnet til at beskadige, forstyrre, hemmeligt opfange eller ekspropriere ethvert system, data eller information.

MinUddannelse forbeholder sig ret til efter eget skøn at fjerne enhver brugerindsendelse fra tjenesten, suspendere eller opsige din konto til enhver tid eller forfølge ethvert andet middel eller afhjælpning, der er tilgængeligt i henhold til egenkapital eller lov, hvis du sender brugerindlæg, der overtræder disse bestemmelser.

6. Licens

I henhold til disse vilkår giver MinUddannelse dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, genkaldelig licens til at bruge tjenesten, som den leveres til dig af MinUddannelse, udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug.

Dine brugerindlæg vil kunne ses af andre brugere af tjenesten. Du bør kun indsende brugerindlæg, som du er tryg ved at dele med andre i henhold til disse vilkår. MinUddannelse påtager sig intet ansvar og påtager sig intet ansvar for eventuelle brugerindlæg, som du eller nogen anden bruger eller tredjepart poster eller sender over tjenesten. Du er eneansvarlig for dine egne brugerindlæg og konsekvenserne af at poste eller offentliggøre dem. Du forstår og accepterer, at ethvert tab eller skade af enhver art, der opstår som følge af brugen af brugerindlæg, som du sender, uploader, downloader, streamer, sender, transmitterer, viser eller på anden måde gør tilgængelige eller får adgang til gennem din brug af tjenesten, udelukkende er dit ansvar. Du forstår, at hvis du ikke har ret til at indsende et brugerindlæg, kan din offentliggørelse og genudgivelse af dette brugerindlæg medføre erstatningsansvar.

MinUddannelse forbeholder sig ret til at få adgang til, slette, læse, bevare og videregive enhver information, som vi med rimelighed mener er nødvendig for at

 1. opfylde enhver gældende lov, regulering, juridisk proces eller statslig anmodning,
 2. håndhæve vilkårene, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser heraf,
 3. opdage, forhindre eller på anden måde håndtere svig, sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer,
 4. svare på anmodninger om brugersupport, eller
 5. beskytte MinUddannelses, dets brugeres og offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed.

7. Ejendomsret

Alle rettigheder, adkomst og interesse i og til Tjenesten (undtagen dine Brugerindlæg) er og forbliver MinUddannelses og dets licensgiveres eksklusive ejendom. Alt materiale deri, herunder, men ikke begrænset til, software, billeder, tekst, grafik, illustrationer, logoer, patenter, varemærker, servicemærker, ophavsrettigheder, fotografier, lyd, videoer, musik og alle immaterielle rettigheder i forbindelse hermed, tilhører udelukkende MinUddannelse og dets licensgivere (herunder andre brugere, der sender indhold til tjenesten). Medmindre andet udtrykkeligt er angivet heri, giver intet i disse vilkår dig ret til at bruge MinUddannelse-navnet eller nogen af MinUddannelse-logoer, domænenavnene og andre karakteristiske brandelementer.

Enhver feedback, kommentar eller forslag, du måtte give vedrørende tjenesten, er helt frivillig fra din side, og vi vil være fri til at bruge sådan feedback, kommentarer eller forslag uden nogen forpligtelse over for dig.

8. Politik om ophavsret for intellektuel ejendomsret

Ved at bruge vores service accepterer du, at du ikke må sende, distribuere eller reproducere ophavsretligt beskyttet materiale, varemærker eller anden intellektuel ejendom tilhørende nogen anden part, herunder akademiske artikler og tidsskriftartikler uden fuldt skriftligt samtykke.

Du bør gennemgå meddelelserne om ophavsret, udgivelsesaftalen eller andre relevante oplysninger for at sikre, at du har de nødvendige rettigheder til at opslå, distribuere eller reproducere den relevante akademiske artikel, tidsskrift eller andet materiale på vores tjenester.

9. Tredjeparter

Tjenesten kan indeholde links til tredjepartswebsteder og andre ressourcer, der ikke ejes eller kontrolleres af MinUddannelse. Disse links indebærer ikke nogen godkendelse fra MinUddannelse eller overtagelse af noget ansvar for sådanne tredjepartswebsteder, oplysninger, materialer, produkter eller tjenester.  

Hvis du får adgang til et tredjepartswebsted eller ressource fra tjenesten, gør du det på egen risiko, og du forstår, at disse vilkår og MinUddannelses privatlivspolitik ikke gælder for din brug af sådanne links.  

MinUddannelse er fritaget fra ethvert ansvar, der opstår som følge af din brug af tredjeparts websted, service eller indhold. Du anerkender og accepterer, at MinUddannelse ikke er ansvarlig eller hæfter for:  

 1. tilgængeligheden eller nøjagtigheden af sådanne websteder eller ressourcer; eller  
 2. indholdet, produkterne eller tjenesterne på eller tilgængelige fra sådanne websteder eller ressourcer.

9.1 YouTube som tredjepart

Ved at bruge den tjeneste, der leveres af YouTube, er brugerne bundet af YouTubes servicevilkår samt vores brugsvilkår. YouTubes servicevilkår kan findes her: https://www.youtube.com/t/terms

YouTubes servicevilkår beskriver de politikker, du skal følge, når du får adgang til eller bruger YouTube API-tjenester. Disse politikker hjælper dig med at få adgang til og bruge YouTube API-tjenester på måder, der er i overensstemmelse med YouTubes interesser, og som respekterer og fremmer væksten i YouTubes fællesskab af youtubere, seere, indholdsrettighedsindehavere og annoncører. Ud over at definere politikker, forklarer YouTubes brugervilkår nogle af de underliggende principper, som YouTube fulgte ved udarbejdelsen af disse politikker. Den indeholder også eksempler, der viser, hvordan disse politikker vil finde anvendelse i praksis.

10. Link til vores hjemmeside

Du kan linke til vores hjemmeside, forudsat at du gør det på en måde, der er retfærdig og lovlig og ikke skader vores omdømme eller drager fordel af det, men du må ikke oprette et link på en sådan måde, at det antyder nogen form for tilknytning, godkendelse eller godkendelse fra vores side, hvor ingen findes.

11. Suspension og opsigelse 

Vi vil efter eget skøn afgøre, om der har været en overtrædelse af disse vilkår. Når der er sket en overtrædelse af disse vilkår, kan vi træffe sådanne foranstaltninger, som vi finder passende. Manglende overholdelse af disse vilkår udgør en væsentlig overtrædelse af de vilkår, hvorpå du har tilladelse til at bruge vores websted, og kan resultere i, at vi træffer alle eller nogle af følgende handlinger:

 1. Øjeblikkelig, midlertidig eller permanent tilbagetrækning af din ret til at bruge vores tjeneste;
 2. Øjeblikkelig, midlertidig eller permanent fjernelse af ethvert indlæg eller materiale uploadet af dig til vores tjeneste;
 3. Udstedelse af en advarsel til dig;
 4. Retssager mod dig for godtgørelse af alle omkostninger på skadesløsholdelsesbasis (herunder, men ikke begrænset til, rimelige administrative og juridiske omkostninger) som følge af overtrædelsen;  
 5. Yderligere retssager mod dig;
 6. Videregivelse af sådanne oplysninger til retshåndhævende myndigheder, som vi med rimelighed føler er nødvendige. Vi udelukker ansvar for handlinger, der træffes som reaktion på overtrædelser af vilkårene. De svar, der er beskrevet i vilkårene, er ikke begrænsede, og vi kan træffe enhver anden handling, som vi med rimelighed finder passende.

12. Godtgørelse

Du accepterer at skadesløsholde os (herunder vores direktører, agenter, ansatte og medarbejdere) mod alle tab, omkostninger, afgifter, krav, retssager, skader, handlinger, udgifter og krav, uanset hvordan de opstår af os som følge af din brug af vores service eller et brud fra dig på nogen af disse vilkår. I tilfælde af at et af dine brugerindlæg krænker en tredjeparts rettigheder, skal du for egen regning og efter vores skøn enten opnå ret til at bruge et sådant brugerindlæg eller gøre et sådant brugerindlæg fri for enhver krænkelse.

13. Aftalen i sin helhed  

Vilkårene i Privatlivspolitikken, der er offentliggjort på vores websted, er inkorporeret ved henvisning heri. Disse vilkår, vores Privatlivspolitik og andre vilkår, der accepteres af dig i forbindelse med din brug af vores service, repræsenterer hele aftalen og forståelsen mellem dig og os i forhold til deres emne og erstatter enhver tidligere aftale, forståelse eller ordning mellem dig og os, hvad enten det er mundtligt eller skriftligt, vedrørende det emne, de dækker. Både du og vi anerkender, at hverken du eller vi har påberåbt os nogen repræsentation, forpligtelse, forsikring, erklæring, repræsentation, garanti eller løfte givet af den anden eller være underforstået fra noget, der er sagt eller skrevet i forhandlinger mellem dig og os, undtagen som udtrykkeligt angivet i disse vilkår.

14. Jurisdiktion og gældende lov

De danske domstole har enekompetence over ethvert krav, der opstår som følge af eller relateret til et besøg på vores tjeneste, selvom vi forbeholder os retten til at anlægge sag mod dig for overtrædelse af disse servicevilkår i dit bopælsland eller ethvert andet relevant land. Disse servicevilkår og ethvert tvist eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med dem eller deres genstand eller dannelse (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav) er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Hvis du har problemer med vores service, bedes du kontakte support@uvdata.dk.

Vores brugsbetingelser er senest opdateret den 27. marts 2024.