Kære brugere

I dag har vi opdateret visningen af “Slettede forløb” i jeres årsplaner, således at de ikke længere som standard vises i en liste under jeres “Ikke skemalagte” forløb. I stedet klikkes på teksten “Slettede forløb” for at folde listen ud. Ønsker I at slette et forløb, trækkes forløbet hen på teksten/papirkurven “Slettede forløb”.

Vi håber, at I tager godt imod det nye design!
Team MU