Så er der igen nye forløb til jer i Forløbsbiblioteket. Denne gang er det Rådet for Sikker Trafik, der har lagt nye forløb online – parat til anvendelse i undervisningen.

Der er færdige trafikforløb til alle trin, og der vil løbende komme flere.
Forløbene dækker Fælles Mål for Færdselslære – Trafikal adfærd.

Forløbene er langt an på både teori og praksis. Undervisningsmetoderne er dialogbaserede og varierende. Eleverne har en aktiv rolle.

Trafikundervisning er udviklet så der er en naturlig progression i forløbene fra 0. til 9. klasse. De byder på alt fra enkle trafikregler til forløb med fokus på adfærd, gruppedynamik og risikovillighed. Hjælp dine elever med at blive sikre i trafikken.

Du finder forløbene ved at gå til forløbsbiblioteket og der sætte flueben ved kilden “Sikker Trafik”:

Herefter ser du alle 5 forløb, der består af de materialer du – som underviser – kan hive “lige ned fra hylden” og anvende i din undervisning:

Vi er enormt glade for at have kunnet tilføje endnu flere digitale undervisningsmaterialer i forløbsbiblioteket i MinUddannelse, og vi glæder os til at kunne løfte sløret for endnu mere af den slags løbende. Så hold godt øje med forløbsbiblioteket!

God vind – og pas godt på hinanden.

/TEAM MU