JuleFIF no. 1:  Tværfaglige forløb og forløb med flere faghæfter

Når man som lærer agerer i det felt, hvor fagene overlapper hinanden, eller man arbejder i emne-/temauger o.lign. – så kan man godt have brug for at lægge samme forløb i flere årsplaner, eller have flere faghæfter at vælge fælles mål fra.

Svaret ligger i den lille funktion, der hedder “Tilknyt flere hold”, og du kan se mere herom i denne lille JuleFIF-video.

Rigtig glædelig jul!

/Team MU