imac_UPDATE

Kære alle brugere på MinUddannelse,

Så har vort udviklingsteam igen været på spil, og hen over sommerferien knoklet med større og mindre forbedringer af MinUddannelse. I denne opdatering har vi lyttet meget til jeres (brugernes) inputs, hvilket gerne skulle give jer nogle lidt mere smidige arbejdsgange. Sideløbende med sommerens arbejde har vi lagt sidste hånd på planlægningen af, hvorledes platformen skal ændres ift. den ændrede lovgivning ift. Fælles Mål, hvilket er noget vi allerede nu arbejder stenhårdt på at få klar hurtigst muligt. Mere information herom følger så snart vi ved mere .

Men nu til sagen!

 

Denne opdatering indeholder

LOGIN/PROFIL:

 • Du har sikkert allerede opdaget den ny loginside. Denne er alene lavet for at loginsiden har et layout, der er i tråd med resten af platformen.
 • Med denne lille opdatering kan du nu se hvem du er logget ind som. Desuden har brugerinformationerne og listen af andre roller i din profil-dropdown byttet plads (som det ses her):

 

Skærmbillede 2018-08-22 kl. 11.49.39

FORLØB/ARBEJDSOPGAVER:

 • Det bliver nu muligt at gemme feedback til en elevs arbejdsopgave – uden at frigive det. Brug [Gem feedback] til dette.
  • Idéen hermed er, at du – som underviser – kan rette opgaver løbende, gemme feedback og udgive det hele til klassen/holdet på én gang.

Skærmbillede 2018-08-22 kl. 11.35.52

 • Det bliver nu muligt at frigive afsluttet feedback til én eller flere elever på en arbejdsopgave for at eleverne får feedback samtidigt. Du kan enten udvælge børnene, du vil give feedback til, eller udgive al feedback (kun til de børn, der er lavet feedback til) på én gang vha. [Frigiv al gemt feedback]-funktionen.
  • Jf. ovenstående; en mulighed mange har efterspurgt. Nu er den her!

Skærmbillede 2018-08-22 kl. 11.52.47

 • Hvar du lavet et “tværfagligt forløb”, dvs. anvendt funktionen til fx at dele et forløb mellem to parallelklasser, så inddeles listevisningen af Arbejdsopgaven nu i klasser, så det er lettere at skelne mellem afleveringer fra de to klasser. Her vist med hhv. 7A og 7B

Arbejdsopgave_KLASSE

 • Præsentationen af forløbet har fået en lille forklarende tekst, der tydeliggør, hvem der altid kan læse indholdet af denne boks.

Forløb_kommentar

 • I forløbenes [Indsæt tabel] i tekst-editoren, kan du nu også tilføje rammer mellem to sidestillede celler i tabellen – og ikke kun rundt om hele tabellen.

 

PÅ HOLDSIDEN:

 • På listen over elever på holdet, viser vi nu også de elever, der evt. er udmeldt af holdet. Disse vises fremover – udtonedt – sidst i klasselisten. (billedet her er retoucheret pga. GDPR og samtykke)

Klasseliste

 

ARBEJDET MED MÅL:

 • Funktionen [Hent fra dit arkiv], der vises når du ønsker at oprette et læringsmål, er udvidet med en bedre søgning og en scroll-funktion, der giver dig et bedre overblik over de mål du allerede har haft oprettet én gang. På den måde slipper du for at skrive gode målformuleringer igen.

Skærmbillede 2018-08-22 kl. 12.06.57

Skærmbillede 2018-08-22 kl. 12.05.20

 • Når du bruger læringsmålet på Holdets side, og vil foretage en massevurdering, eller lave kommentarindskrivning til unge elever, har vi udvidet denne funktion med muligheden for at sætte mange elever på “Pause” på én gang.

Skærmbillede 2018-08-22 kl. 12.11.26

 • Senere er det planen at give dig et bedre overblik over de mål, du evt. har sat på pause – og en funktion til at “masse-genåbne” målene.

 

Og således nåede vi til vejs ende for denne gang. Men der er snart mere!

Vi knokler med at forbedre hele platformen ift. revisionen af Fælles mål, hvilket bl.a. betyder at rammen for undervisningsplanlægningen kommer til at tage udgangspunkt i fagformålet, kompetenceområderne og færdigheds- og vidensområderne, mens de vejledende målpar “gemmes lidt af vejen”. Dette lægger også op til at man kigger på såvel evalueringen som arbejdet med elevplanen, og har du lyst til at høre mere om, hvordan vi tænker denne proces, så kontakt konsulenterne gennem supporten og spørg til fortællingen “Mål med mening”. Denne fortælling vinder i dén grad genhør i både kommuner og os folkeskolens personale. Vi kommer også gerne forbi hos dig/jer, og fortæller om de gode historier denne fortælling baserer sig på.

God vind med MinUddannlse – og have en forrygende sensommer med børnene i skolerne.