GBL

Så er alle pladser til projektet indledningsvist væk!

Alle skoler til projektet er nu umiddelbart fundet. MEN!

Vi har oplevet en stor interesse for projektet, og derfor har vi oprettet en venteliste, således evt. flere interesserede kan deltage, i fald enkelte skoler (af endnu ukendte årsager) skulle falde fra. Skulle du have lyst til at få din skole med på ventelisten, så læs først grundigt om projektet her: http://gbl21.aau.dk – og kontakt derefter projektleder, Thorkild Hanghøj her:

ma: thorkild@hum.aau.dk
mo: 5172 8367