Mød Karen fra Nim skole i Horsens
Fokus: Feedback på mellemtrinnet (3.- 6. klassetrin)

Kære Alle,

Så er det tid til den første lille del af en føljeton vi har valgt at kalde “Sådan gør jeg …”, og som er et indblik i den møde man anvender MinUddannelse ude i hverdagen på den enkelte skole.

I denne episode har vi talt med Karen fra Nim skole i Horsens, der har arbejdet intensivt med MinUddannelse under Corona-ugerne før påske. Karen fortæller:

“På min skole, bad vores leder os om at have fokus på feedback; dette i form af en dagsopgave til eleverne på mellemtrinnet (3.-6.kl hos os).

I første omgang skulle fokus ikke så meget være på indhold, men mere at få brugt feedback-funktionen og øve dette sammen med eleverne (og os selv).

Vi oprettede et forløb til hver klasse under faget elevens alsidige udvikling – vi kalder det opfindsomt nok “Corona-opgaver” – og fordelte vores fag på forskellige dage, så vi har haft 2-4 dagsopgaver på en uge.

Kapitlerne blev til uger og afsnit (sider) til dage.”

Jeg spurgte herpå Karen om dels, hvordan opgaven var designet, og hvorledes rammerne for det planlagte arbejde var?

“Opgaven bliver tilrettelagt og lagt ind i forløbet efter lærerens bedste evne og eleverne svarer så på opgaven i løbet af dagen. Opgaven må ikke tage mere end max to timer at løse. Vi skal så sørge for at give feedback på opgaven inden kl.12.00 næste dag.

Der er flere udfordringer i det naturligvis, teknikken og antal brugere og vores egne erfaringer med feedback og så videre. Alt det til trods, synes jeg rigtig godt om vores måde at gøre det på og den kommunikation vi har med eleverne. MinUddannelse har jo utrolig mange funktioner og man kan virkelig få lavet noget lækkert og varieret til eleverne.”

Herunder har vi lagt et par billeder, der viser hvorledes forløbene er designet, og hvordan de afvikles:

Først vises forløbets placering på holdet “Elevens alsidige udvikling”. Forløbet er naturligvis planlagt i årsplanen, således det er “aktuelt” og hermed vises på lærerens “hold-boghylde” – ligesom det også ville være vist som aktuelt forløb i Ugeplanen.

Fig. 1: Forløbet “Corona-opgaver” vist (som lærer) på det hold, der hedder Elevens alsidige udvikling 6A.

Forløbet er didaktiseret således, at de enkelte kapitler er blevet til uger, og siderne i kapitlet er navngivet med de respektive datoer. Herved bliver forløbet til en slags “dags-/lektionsplan” ikke ulig et konkret ugeplansforløb.

Fig. 2: Inddeling med navngivning af kapitler og sider, hvorved eleverne får hjælp til at finde de relevante oplysninger.

Redigeringsmulighederne er mange, når man på den enkelte dato angiver de konkrete instruktioner til eleverne. Her har Karen helt konkret angivet, hvorledes eleverne derhjemme skal arbejde.

Fig. 3: Konkrete angivelser af hvad eleverne skal arbejde med, er angivet på de enkelte sider, der er navngivet med datoer.

Afleveringsopgaven benyttes til, at klargøre for eleverne, hvori opgaven består og til at eleverne sender deres svar retur.

I denne sammenhæng er det i lige så høj grad et spørgsmål om den individuelle feedback, der er omdrejningspunktet ift. den daglige – og differentierede – kontakt mellem lærer og elev.

Fig. 4: Afleveringsopgaven benyttes til at forklare opgaven og til at holde styr på den feedback der er mellem elev og lærer (vil kunne tilgås, ses og læses/udfyldes under “Vis besvarelser”).

Har du en lignende fortælling, eller spørgsmål til ovenstående, så kontakt mig endelig. Vi vil MEGET GERNE formidle disse historier om anvendelsen af MinUddannelse – og allerhelst direkte fra en lærer/pædagog til en en anden. Du kan kontakte mig via nedenstående information. Hold dig endelig ikke tilbage, for som vi siger: “Hellere et fif for meget – end et fif for lidt!”.

På vegne af TEAM MU

René Husted
Produkt- og læringskonsulent, MinUddannelse

Mail: rh [snabel-a] uvdata.dk