imac_UPDATE

 

Kære brugere af MinUddannelse,

 

Så blev det tid til endnu en opdatering fra vores hånd. Denne gang med særligt fokus på vores EAU-spind, som har fået et nyt design, det være sig både en ny visuel præsentation, nye vurderingsværktøjer og sidst men ikke mindst også kommentarer og historik ift. spindene. Du kan læse mere herom lige herunder.

 

 

Release af den nye EAU-vurdering og tilhørende spind m. historik

Torsdag aften opdaterede vi MinUddannelse – så du har måske allerede opdaget det – og denne gang har vi ændret på EAU-delen. Her har vi gennemført en række forandringer, som du kan læse om herunder.

Lad os i udgangspunktet slå fast, at vi ikke har ændret på jeres EAU-spind, men alene foretaget ændringer på det layout, hvori spindene vises. Du finder således stadig EAU-modulet under Elev > Elevplan > Fanen: Alsidig udvikling (eller På forsiden/Holdsiden i Elevplanen). På selve fanen er der sket en række forandringer:

 

  • Vi har flyttet spindene og de tilhørende vurderinger således de nu er at finde øverst på fanen – over de alsidige læringsmål.
  • Hver af kompetencerne har i visningen på fanen nu fået sin egen underfane:

EAU001

  • Hver kompetencefane viser op til 2 vurderinger i spindet, med mulighed for at vælge, hvilke to vurderinger man vil have vist (historik og progression).
  • På kompetencefanen vises nu også evt. kommentarer, der er skrevet til de enkelte vurderinger.
  • Både lærer/pædagog og elev kan oprette en ny vurdering ved at trykke på [+ Opret ny vurdering]. En sådan vurdering af kompetencen er nu samlet på ét overblik, og muligheden ”Ikke vurderet” er tilføjet, hvis man ikke ønsker at angive en fuldstændig vurdering. I oprettelses-/redigerings-dialogen kan man se og vurdere alle områder i en kompetence, og når man opretter/redigerer en vurdering, kan man se den aktuelle vurdering som en mørk boble, samt den seneste vurdering som en lys boble. Farverne er tilpasset rollens farve, dvs. blå = lærer/pædagog og grøn = elev:

 

  • For hver vurdering er det muligt at tilknytte en kommentar i det viste felt ”Kommentarer”.
  • Underviserrollen (lærer/pædagog) har vha. det lille skraldespandsikon mulighed for at slette vurderinger og kan endvidere også redigere en vurdering vha. den lille blyantsikon.
  • Eleven har lidt mere begrænsede muligheder ift. sletning/redigering.
  • Efter endt vurdering vises et preview, som giver overblik inden vurderingen gemmes:

 EAU003

 

  • Ved visningen af vurderingen (enten i elevplansfanen ”Alsidig udvikling” eller på forsiden af elevplanen) kan man nu vha. ”mouse-over” få vist de støttespørgsmål, der vises, når man foretager vurderingen.

 

Hvis du ønsker at se en kort gennemgang af det nye EAU-modul, kan du se instruktionsvideoen her:

 

Vi ønsker jer god vind med de nye EAU-spind, og glæder os allerede til den næste opdatering til jer!

 

/TEAM MU