imac_UPDATE

Kære alle brugere på MinUddannelse,

Så har vort udviklingsteam igen været på spil, og i tiden siden august arbejdet hårdt med nyheder til MinUddannelse. Denne opdatering er præget af vort fokus på de ændrede regler ift. uddannelsesparathedsvurderingen (UPV), således modulet nu er fuldt opdateret til at kunne benyttes til også at foretage en evt positiv angivelse af elevernes praktiske kompetencer.

Desuden indeholder opdateringen flere små opdateringer af fx. “print af Elevplan” og fokus på arbejdet som “kontaktlærer”, ligesom der er sket lidt mere med forløbsoverblikket. Alt sammen elementer, du kan læse mere om nedenfor.

 

Denne opdatering indeholder

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING (UPV):

Der er flere elementer i opdateringen omkring UPV. Du kan læse om dem her:

 • Muligheden for at vurdere elevens praktiske kompetencer

Det er nu muligt også at angive elevernes praktiske kompetencer som en del af uddannelsesparathedsvurderingen. Man skal dog være opmærksom på bekendtgørelsens ordlyd ift. dette, idet det her står specificeret, at “Elevens praksisfaglighed vurderes som enten middel eller høj.”

Vi har valgt, at udgangspunktet for vurderingen altid er middel, hvorfor en evt. angivelse af et særligt højt praktisk kompetenceniveau angives ved at sætte kryds i feltet under ”Praktiske” (kompetencer). Herved angiver du en særlig høj grad af praktiske kompetencer hos eleven.

.

UPV1

 

 • Elevlisten sorteres nu, således eleverne fra toppen og nedefter kategoriseres:
  • Evt. elever med fejl
  • Elever uden uddannelsesønske
  • Elever, hvor vurderingen mangler
  • Elever der er i føre med at blive overført til optagelse.dk
  • Overførte elever

Du kan se et eksempel på en sådan sorteret liste her:

UPV2

 • For hver klasse finder du nu øverst en angivelse, der viser overblikket/optællingen for klassen ift. kriterierne: “Mangler vurdering”, “Ikke uddannelsesparat” og “Uddannelsesparat”.

Et eksempel på optællingen kan ses på dette skærmbillede:

Skærmbillede 2018-10-08 kl. 09.24.17

 • Listen over eleverne er nu synkroniseret ift. elevens personlige klassetrin som det står angivet i jeres elevadministrative systemer, og således bør elever fra f.eks. specialafsnit også fremgå i UPV’en.
 • Uddannelsesønsket “10. klasse”, fremgår nu ikke længere som et muligt uddannelsesønske, idet UPV’ens sigte handler om ungdomsuddannelserne, og altså sigter efter barnets uddannelsesønske efter grundskoleforløbet.

Skærmbillede 2018-10-08 kl. 09.27.11

 

ÆNDRET LAYOUT/FUNKTIONALITET VEDR. EVALUERING:

Mål med mening:   Flere kommuner er kommet rigtigt godt i gang med at arbejde med konceptet “Mål med mening”, og i den forbindelse har vi ændret lidt i prioriteringen af plan på massevurderingen af læringsmål (det er den side der fremkommer, nå man klikker på et læringsmål i oversigten nederst til højre på en holdside). Det ser nu således ud:

– og idéen er herved at skabe mere plads i tekstfeltet, således der lettere kan skrives en meningsfuld note i lærings-logbogen.

 

Vurdering af “tegn på læring” i forløbsoverblikket:   Da vi introducerede forløbsoverblikket, var det ambitionen, at funktionen langsomt skulle udvikles til at være et sted, hvor man kan foretage sine vurderinger/evalueringer. Vi har nu taget det første skridt, og gjort det muligt, at vurdere elevernes læringsmål på “tegn på læring” direkte i forløbsoverblikket.

Du finder forløbsoverblikket her:

FO1

 

– og før du har foretaget en evaluering kunne siden se således ud:

FO2

– og efter du har evalueret direkte her i forløbsoverblikket ved at trykke på stjernerne, kunne det se således ud:

FO3

 

KONTAKTLÆRER-FUNKTIONEN:

KONTAKT1

Mange har efterlyst, at “Kontaktlærer”-funktionen fungerer mere smidigt. Derfor er der gjort følgende tiltag:

 • Elever tilføjes nu automatisk til denne funktion. Således henter vi oplysningen fra jeres elev-administrative system (KMD Elev/Tabulex TEA), og de elever du står registreret som klasselærer for, vil fremover automatisk kunne findes under din ”Kontaktlærer”-oversigt.
 • Du kan evt. manuelt tilføje elever, der evt. mangler på din liste. Det gør du ved at søge efter eleven øverst

KONTAKT2

 • Du kan evt. manuelt fjerne elever fra oversigten (ved at klikke på krydset på den enkelte elev)

KONTAKT3

 • Hver enkelt elev kan nu have flere kontaktlærere/-personer. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af oversigten over Kontaktpersoner, der findes på fanen Profil i elevens elevplan.

 

FORBEDRET UDSKRIFT AF ELEVPLANEN:

Når elevplanen eksporteres som PDF (dette kan gøres på elevplan-fanen “Profil”), har vi tilføjet funktioner, der retter sig særligt mod læringsmålene. Nu vil du opleve at eksporten er forandret på følgende områder:

 • Bedre overblik over målet og  større læsevenlighed ved udskrift i sort/hvid
 • Skydeskiven – kendt fra læringsmål i platformen – er tilføjet for at differentiere mellem elevmål og læringsmål (oprettet af læreren/pædagogen)
 • Tegn på læring og eventuelle vurderinger på tegn er nu inkluderet i udskriften af målet
 • Eventuelle kommentarer på læringsmålet er nu inkluderet på målet (retter sig især mod arbejdsformen Mål med mening).
 • Evt. tilknyttede Fælles mål er nu også inkluderet i udskriften af målet