Kære brugere,

Vi har nu gennemgået videobiblioteket, således alle videoer har fået nye navne og nye søgeord/tags. Du kan let finde relevante videoer til netop det, du har brug for, idet du vælger søgeord/tag i menuen i toppen

Dropdownmenuen i videobiblioteket

Dropdownmenuen i videobiblioteket

Prøv dig frem og se om ikke du også kan få hjælp i viodeobiblioteket.

 

God vind!