Særligt til Fri- og Privatskoler

Kære bruger på MU Elev-fravær på de frie og private skoler i Danmark,

På denne side kan du finde de nødvendige vejledninger og videoer til ibrugtagningen af MU Elev-fravær. Er der noget du mangler, eller er der – som anført enkelte steder – noget du har brug for at rekvirere, kan du kontakte vores support eller produktkonsulenter.
Supporten kan du finde kontaktoplysinger på her: UVdata – SUPPORT.

/Team MU


Administrativt personale (sekretær / skoleleder / afd.leder)

OBS! For at opnå adgang til MU Elev som “Adm. personale” skal man i skolens administrative værktøjer have én af de to STIL-roller “Leder” eller “Ledelse”. Dette sker for at sikre at en personales adgang termineres ved ophør af ens ansættelsesforhold.

PDF-vejledning til Adm. personale

BEMÆRK: For at kunne tilgå MU Elev med rollen Adm. personale, så skal man oprettes med en af de to STIL-roller Leder, eller Ledelse. Disse roller synkroniseres fra jeres administrative løsninger via STIL’s Brugeradministration, og dette sker i løbet af natten. Adgang tildeles den følgende dag. I enkelttilfælde kan der dog gå op to to dage før dette slår igennem.
Der oprettes ikke manuelt adgang til løsningen via vores support.

Vejledningen indeholder en generel introduktion til MU|Elev som værktøj, herunder menuen og sidens opbygning. Derudover finder du særlig information ift. ibrugtagningen og driften af MU Elev-fravær.

VIDEO-vejledninger til Adm. personale

Ovenstående vejledning suppleres med følgende to videovejledninger, hvor de væsentligste pointer fra hhv. Opsætning og Daglig drift gennemgås:

MU Elev · Videovejledning :: Adm. personale :: OPSÆTNING

MU Elev · Videovejledning :: Adm. personale :: DAGLIG DRIFT


Skolens pædagogiske personale/undervisere (lærere / pædagoger)

PDF-vejledning til pædagogisk personale/undervisere

Vejledningen giver en opgave-baseret indflyvning til anvendelsen af MU Elev-fravær som værktøj til registrering af fravær på skolen.

VIDEO-vejlening til undervisere

Arbejder du på skolen som lærer, pædagog og/eller vikar, og har du til opgave at arbejde med at registrere og analysere elevernes fravær, så kan du også få hjælp i denne video:

MU Elev-fravær · Videovejledning :: Underviser


Forældre

PDF-Vejledning til forældre (DANSK)

Skulle du have behov for at se, hvorledes forældrenes muligheder er for at indmelde og følge børnenes fravær, så kan du få et indblik i dette via denne skriftlige vejledning:

VIDEO-Vejledning til forældre (DANSK)

Forældrene har for nuværende alene adgang til en video på dansk. Der planlægges dog også med en version på engelsk inden udgangen af indeværende kalenderår. Den danske video kan ses her:

MU Elev-fravær · Videovejledning · Forældre (DANSK)

MU Elev-fravær · VIdeo introduction · Parents (ENG)

OBS! Ved kontakt til vores MU Elev-support kan rekvireres vejledninger til brug for to-sprogede familier/forældre. På nuværende tidspunkt findes der vejledninger på følgende sprog:

  • Dansk
  • Engelsk
  • Arabisk
  • Russisk
  • Tigrinya (Etiopien)

Registrering af særligt fravær (fælles orientering)
Særligt til Adm. personale + Undervisere

For enkelte elever opleves der behov for at kunne foretage en særlig registrering af fraværet ifm. praktikophold, andet skoleophold (fx Julemærkehjem etc.), perioder med nedsat skema o.lign.

Håndteringen heraf i MU Elev forventes ændret markant i løbet af indeværende skoleår, men for nuværende henviser vi til følgende særskilte skriftlige vejledning:


registrering af fravær på skolen.

Om orientering af forældre ved ibrugtagning af SMS-modul
(kun for kommuner med tilvalgt SMS-modul)

Som beskrevet ved produktpræsentationen, så er det muligt at tilkøbe SMS-notificering af forældre. Dette kan således benyttes på en måde, så forældre, medforældre, værge eller anden tilknyttet relation (såfremt de har anført et mobiltelefonnummer) an modtage en SMS når skolens personale udfører én af følgende handlinger:

  • Godkender/Afviser anmodning om ekstraordinært fravær
  • Registrerer Sygdom eller Ulovligt fravær på siden Fravær > Registrering (der er det pædagogiske personales startside – også kalder den digitale dags-/lektionsprototkol).

Førend man aktiverer afsendelsen af disse SMS’er, der som standard er slet fra i MU Elev, bør man orientere forældrene herom. Dette kunne fx ske ved en besked på skolens kommunikationsplatform (SkoleIntra etc.) – eller på anden vis, alt efter skolens kanal- og kommunikationsstrategi.

Et forslag til en sådan besked til forældrene kunne se således ud:

Kære forældre,

I forbindelse med overgangen til vort nye fraværsregistreringsværktøj, MU Elev-fravær, ændres også praksis ift. såvel registrering som beskeder ift. fraværet. Således skal I som forældre i fremtiden indmelde kendt fravær via direkte i MU Elev-fravær (indsæt hvor forældre kan finde linket til værktøjet). Her kan I såvel indmelde sygdom (der fx også dækker kortere dagsfravær, herunder fx læge-, tandlæge- og speciallægebesøg) som I kan ansøge om ekstraordinær fravær (v. større familiebegivenheder og/eller ferie udenfor skoleferierne).

I forbindelse med skiftet vil I fremover tillige modtage SMS’er fra skolen, når/hvis man godkender/afviser ønsker om ekstraordinær frihed samt hvis skolen registrerer ulovligt fravær for jeres barn. Vi skriver dette for at gøre jer opmærksomme på denne procedureændring. Jf. den fremsendte vejledning (video og PDF), så er det muligt at vælge ikke at modtage disse SMS’er. Vi skal dog i givet fald gøre opmærksom på, at fravælger man dette, så forventes det at man selv holder sig orienteret om sit barns fravær i historikken på barnets elevkort i MU Elev-fravær. Her vil evt. registreringer såvel som godkendte/afviste ønsker om ekstraordinær frihed altid kunne tilgås.

(…)

Der er naturligvis alene tale om et forslag. En sådan besked vør altid tilpasses skolens strategi for kontakt til forældrene, men hovedpointen i ovenstående er, at forældre skal orienteres forud for overgangen til SMS-notificeringen, ligesom de skal orienteres om, at de naturligvis kan vælge ikke at modtage disse SMS’er.