af René Husted, Læringskonsulent – MinUddannelse

Jeg har nu i knap 5 år haft den enorme fornøjelse, at møde et utal af brugere af MinUddannelse, og der er så mange gode fortællinger, der trænger til at blive delt med alle jer, der dagligt bruger værktøjet.

I denne “TEMA”-artikel fokuserer vi på elevplaner. Det er noget, som fylder hos mange. Dels fordi der er bevågenhed omkring dem, men også fordi det har været – for at sige det ligeud – en svær disciplin at mestre. Jeg har selv haft fornøjelsen af at lave elevplaner 10 år i folkeskolen (fra 2007-2016) og været underviser i udskolingen, hvorfor der hvert år skulle laves meget elevplansarbejde på fx 8. årgang. Det var bestemt ikke altid lige let – som underviser i bl.a. en række af de mindre timefag.

I denne artikel, stiller vi skarpt på det arbejde, man laver rigtigt mange steder. Vi er så at sige bare “budbringere på vegne af en række lærere og pædagoger”. Målet er give jer et indblik i, hvad andre allerede her gjort og måske inspirere jer til at få lavet meningsfulde og brugbare elevplaner. Herunder finder I i hvert fald to tilgængelige dokumenter, der dels fortæller om en gavnlig proces og dels viser en konkret metode til at arbejde med “kompetencemål/nøglemål”.

Elevplaner – til hvem og hvorfor?

Det første skridt man bør tage i en god dialog om elevplanerne er, at stille skarpt på hvem den primære modtager er – eller bør være. Hvem er det vi skriver elevplanerne til? Er det forældrene, børnene eller måske ligefrem os selv (underviserne)?

Formelt set er der ingen tvivl; elevplanerne skrives til forældrene. Der er dog mere og mere der tyder på, at det kan være gavnligt at ændre fokus en smule, og også arbejde med at beskrive børnenes faglige udvikling, således vi (skolen) sammen med barnet har en klar idé om, hvilken proces det er, barnet er i gang med ifm. sin skolegang. Det kan i praksis gøre elevplanen til en udviklingsbeskrivelse.

Hvis du/I ønsker at “dykke ned” i arbejdet med at rammesætte elevplansarbejdet succesfuldt, så kan man evt. benytte denne PowerPoint-præsentation til at rammesætte nogle helt centrale drøftelser:

Sådanne drøftelser bør tages ud fra en “ideal-forestilling” om, hvad en elevplan kan være – og bruges til. Måske er det selve ordet “elevplan”, der her er stigmatiserende, og i givet fald kan man sagtens rammesætte arbejdet ved i stedet at kalde det noget andet. Det kunne være en “udviklingsplan” eller noget helt tredje. Det er i praksis op til jer.

Det har heddet mange ting rundt om på de skoler, hvor jeg har brugt (en mere tilrettet udgave af) ovenstående præsentation til at tovholde arbejdet med elevplanerne. Uanset hvordan, så har det givet anledning til nogle rigtigt gode drøftelser om arbejdet med elevplanerne.

Elevplaner – hvordan?

I arbejdet med at omsætte de ambitioner man har ift. at give skolen, barnet og hjemmet et sted, hvor det er muligt at følge sin udvikling, gerne på baggrund af de evalueringer skolen foretager, kan det være en god idé at have lidt inspiration. Det har jeg samlet ganske meget op af over årene, og her er først lige en opsamling over en række mulige foki:

  1. Elevplaner ud fra barnet faglige udvikling; kompetenceudvikling
  2. Elevplaner med fokus på barnets trivsel (EAU-spind)
  3. Elevplaner med barnets opgaver i centrum (Portefølje-elevplaner)
  4. Elevplaner med afsæt i specielt designede elevplansforløb.

I alle fire tilfælde handler det om at finde metoder, der er vedkommende og meningsfulde. Derfor er der sjældent tale om, at man laver én type elevplan fra 0. årgang til barnet forlader skolen efter 9. eller 10. årgang.

I denne artikel kommer vi ikke omkring alle de konkrete metoder, men der er dog blevet lavet en konkret vejledning til arbejdet med punkt 1, og denne har vi valgt at lægge online til jer her:

Ovenstående er blot ment som inspiration, og er en videreformidling af arbejde som lærere og pædagoger har gjort på andre skoler allerede. Det er ikke en “facitliste” eller en “sådan gør vi nu”-anbefaling, men materiale, der måske kan være med til at gøre en forskel på lige netop din skole.

Vi håber i hvert fald hermed at have givet jer noget materiale at arbejde videre med. Måske har I mod på selv at gå i gang med det, eller måske har I lyst til at gå i dialog med os om, hvorvidt vi kunne være i stand til at hjælpe jer videre. Hvis det sidste er tilfældet, så kontakt os endeligt!

Skriv direkte til mig på rh [snabel-a] uvdata.dk, så finder vi ud af, hvordan vi evt. kan bistå jer med arbejdet og udvikle konkrete metoder for jeres elevplansarbejde – i MinUddannelse.