Vi har samlet lidt “guf” til dig, der gerne vil gøre brugen af MinUddannelse endnu skarpere. Dette i tæt samarbejde med en række undervisere, der gerne har villet dele deres metoder at udnytte platformen på. Det er blevet til tre helt konkrete videoer, der viser konkret anvendelse på alle skolens klassetrin

Udgangspunktet for disse inspirationsvideoer har været skolens tre “D’er”: Didaktik, didaktik og (jeps!) didaktik. Begrebet er også vigtigt, når man bruger digitale platforme som sit afsæt, uanset hvor meget man arbejder i både det analoge og digitale domæne.

Videoerne fokuserer særligt på tre elementer:

  • Et forløb som ramme om progression og “relativ evaluering”
  • Et forløb som løbende udvikler sig – og er ufærdigt ved igangsætningen (som et ringbind)
  • Et forløb til at arbejde systematisk med elevafleveringer og feedback-processsen

God fornøjelse med videoerne – som du kan se herunder.


Inspirationsforløb :: indskoling-mellemtrin :: IKKE-PLANLAGTE FORLØB

Find inspirationsvideoen om forløbet her.

Denne video – med særlig fokus på planlægning og didaktik – viser, hvordan man som lærer kan benytte MinUddannelse på samme måde som man ville bruge et ringbind fuld af inspirerende materialer.

Udgangspunktet er et forløb, der har en fast ramme, underviseren har besluttet. Her er der fx små elevprodukter i form af forforståelse og afsluttende refleksion – begge som lydoptagelser. Imellem disse to elevopgaver ligger en række “oplevelser”, underviseren intentionelt giver eleverne.

Forløbet er tænkt som en ramme, og ikke alle elementer af forløbet er inddraget i det fra forløbets begyndelse. Det udvikler sig i takt med elevernes respons, og underviseren kan løbende tilføje, fjerne og/eller undlade at åbne for forløbets elementer.

I det hele taget er det muligt for underviseren slet ikke at “åbne” for elevadgang og alene bruge forløbet som afvikling i klasserummet.

Det viste forløb tager afsæt i undervisningen i musik, men det kunne udfoldes på lignende vis i alle skolens fag.


Inspirationsforløb :: mellemtrin-udskoling :: AFLEVERINGSFORLØB

Find inspirationsvideoen om forløbet her

Denne video – med særlig fokus på planlægning og didaktik – viser, hvordan man som lærer kan benytte MinUddannelse til at arbejde systematisk med elevernes feedback. Her i form af et “Afleveringsforløb”.

Idéen er at gøre vejen fra din feedback til elevernes arbejde med den. Erfaringer fra skolen viser, at din feedback ofte er svær at genfinde for eleverne. Dette kan elimineres idet opbygningen af dette forløb gør, at eleverne hurtigt og let kan genfinde både opgaver, dine kommentarer og den feed-up, -forward og -back, du evt. arbejder med i processen.

Både undervisere og elever har, i de klasser vi har arbejdet med forløbet, givet udtryk for stor begejstring, fordi formen skaber en tydelig ramme om det ar arbejde videre fra det forrige ståsted. Afleveringer/Opgaver kan ikke betragtes som en decideret linearitet. Alligevel er der ofte små ting vi undervisere fra gang til gang ofte udpeger for eleverne, og gerne ser dem arbejde med. – Formen på dette forløb understøtter netop dette.

Samtidig opnår du som underviser et komplet overblik vha. “Forløbsoverblikket” (en lille – ofte overset – funktion i forløbene), hvor du kan se om elever har afleveret og afslutningsvis fx også danne dig et komplet overblik over elevernes vurderinger/karakterer – hvis du arbejder med disse.


Inspirationsforløb :: alle afdelinger (også specialskoler) :: FÆRDIGHEDSUDVIKLING OG RELATIV EVALUERING

Find inspirationsvideoen om forløbet her

Denne video – med særlig fokus på planlægning og didaktik – viser, hvordan man som lærer kan benytte MinUddannelse til at arbejde med progression og “relativ evaluering” – et begreb der er blevet til under udarbejdelsen af dette i samarbejde med de involverede skoler.

Her er det et forløb, der i sin form tager afsæt i at progression – for eleverne – bedst opleves ved at genbesøge sig selv i en tidligere udgave. Herved oplever eleven sin egen udvikling “siden sidst” frem for at opleve en normativ vurdering ift. fx alderssvarende forventning.

Dette skaber ofte både forståelse for indsats vs. udbytte og skaber en forståelse for, hvorfor øvelse er vigtigt i forskellige sammenhænge – også i skolen.

Forløbet tager konkret afsæt i et forløb, der fokuserer på udviklingen ift. højtlæsning i indskolingen, men det kan udfoldes på lignende vis ift. en række færdigheder i stort set alle fag. Eksempler kunne være lyd-/videooptagelser af øvelser i idræt, samspil i musik, fremlæggelser i alle fag, øvelser i sprogfagene og meget mere.