Selvom vi endnu ikke er færdige med årets “inspirations-workshops”, så sætter vi allerede nu fokus på formidlingen af pointerne herfra, ige vi lægger tre små inspirationsvideoer online.

Tilbagemeldinger fra årets workshops har været mange og overvældende positive. Selvom rigtigt mange af jer, der har deltaget, på mange måder har arbejdet meget og kreativt med MinUddannelse, så har pointerne i de ting vi har præsenteret også været med til at videreudvikle jeres idéer ift. den digitale didaktik.

Udgangspunktet for disse inspirationsvideoer har været skolens tre “D’er”: Didaktik, didaktik og (jeps!) didaktik. Begrebet er enormt vigtigt så snart man arbejder med undervisning, også når man bruger digitale platforme som sit afsæt, uanset hvor meget man arbejder i det digitale domæne.

I vores inspirations-workshops i år har vi særligt lagt vægt på tre pointer:

  • Et forløb som ramme om progression og “relativ evaluering”
  • Et forløb som løbende udvikler sig – og er ufærdigt ved igangsætningen (som et ringbind)
  • Et forløb til at arbejde systematisk med elevafleveringer og feedback-processsen

Herunder kan I se/gense de forløb vi har fokuseret på, og I er mere end velkomne til at vende tilbage med andre tips/tricks, som I tænker vi kan producere små videoer af og dele med jeres mange kollegaer landet over. I givet fald bliver pointerne naturligvis genskabt og fuldt anonymiserede inden udgivelse.


Inspirationsforløb :: indskoling-mellemtrin

Find inspirationsvideoen om forløbet her.

Denne video – med særlig fokus på planlægning og didaktik – viser, hvordan man som lærer kan benytte MinUddannelse på samme måde som man ville bruge et ringbind fuld af inspirerende materialer.

Udgangspunktet er et forløb, der har en fast ramme, underviseren har besluttet. Her er der fx små elevprodukter i form af forforståelse og afsluttende refleksion – begge som lydoptagelser. Imellem disse to elevopgaver ligger en række “oplevelser”, underviseren intentionelt giver eleverne.

Forløbet er tænkt som en ramme, og ikke alle elementer af forløbet er inddraget i det fra forløbets begyndelse. Det udvikler sig i takt med elevernes respons, og underviseren kan løbende tilføje, fjerne og/eller undlade at åbne for forløbets elementer.

I det hele taget er det muligt for underviseren slet ikke at “åbne” for elevadgang og alene bruge forløbet som afvikling i klasserummet.

Det viste forløb tager afsæt i undervisningen i musik, men det kunne udfoldes på lignende vis i alle skolens fag.


Inspirationsforløb :: mellemtrin-udskoling

Find inspirationsvideoen om forløbet her

Denne video – med særlig fokus på planlægning og didaktik – viser, hvordan man som lærer kan benytte MinUddannelse til at arbejde systematisk med elevernes feedback. Her i form af et “Afleveringsforløb”.

Idéen er at gøre vejen fra din feedback til elevernes arbejde med den. Erfaringer fra skolen viser, at din feedback ofte er svær at genfinde for eleverne. Dette kan elimineres idet opbygningen af dette forløb gør, at eleverne hurtigt og let kan genfinde både opgaver, dine kommentarer og den feed-up, -forward og -back, du evt. arbejder med i processen.

Både undervisere og elever har, i de klasser vi har arbejdet med forløbet, givet udtryk for stor begejstring, fordi formen skaber en tydelig ramme om det ar arbejde videre fra det forrige ståsted. Afleveringer/Opgaver kan ikke betragtes som en decideret linearitet. Alligevel er der ofte små ting vi undervisere fra gang til gang ofte udpeger for eleverne, og gerne ser dem arbejde med. – Formen på dette forløb understøtter netop dette.

Samtidig opnår du som underviser et komplet overblik vha. “Forløbsoverblikket” (en lille – ofte overset – funktion i forløbene), hvor du kan se om elever har afleveret og afslutningsvis fx også danne dig et komplet overblik over elevernes vurderinger/karakterer – hvis du arbejder med disse.


Inspirationsforløb :: alle afdelinger (også specialskoler)

Find inspirationsvideoen om forløbet her

Denne video – med særlig fokus på planlægning og didaktik – viser, hvordan man som lærer kan benytte MinUddannelse til at arbejde med progression og “relativ evaluering” – et begreb der er blevet til under udarbejdelsen af dette i samarbejde med de involverede skoler.

Her er det et forløb, der i sin form tager afsæt i at progression – for eleverne – bedst opleves ved at genbesøge sig selv i en tidligere udgave. Herved oplever eleven sin egen udvikling “siden sidst” frem for at opleve en normativ vurdering ift. fx alderssvarende forventning.

Dette skaber ofte både forståelse for indsats vs. udbytte og skaber en forståelse for, hvorfor øvelse er vigtigt i forskellige sammenhænge – også i skolen.

Forløbet tager konkret afsæt i et forløb, der fokuserer på udviklingen ift. højtlæsning i indskolingen, men det kan udfoldes på lignende vis ift. en række færdigheder i stort set alle fag. Eksempler kunne være lyd-/videooptagelser af øvelser i idræt, samspil i musik, fremlæggelser i alle fag, øvelser i sprogfagene og meget mere.