Vi byder velkommen til Danmarks Statistik nye tiltag – Vikarpakker


Danmarks Statistik præsenterer “5 Vikarpakker i statistik til 1-2 lektioner”

Vikarpakker i statistik til 1-2 lektioner

Er du vikar i udskolingen – eller lærer, der overlader klassen til en vikar uden tid til at forberede indhold? Prøv en af Danmarks Statistiks nye gratis vikarpakker med interaktive opgaver med gæt og refleksion. De er især egnede til samfundsfag og matematik. Der er fx opgaver om navne og ændrede familiesammensætninger.

Visuelle opgaver træner bl.a. eleverne i at arbejde med grafer og at tænke kritisk over, hvad de viser. De inddrager beregninger af bl.a. gennemsnit og procent til at sætte tallene i perspektiv, men støtter med enkle grafiske illustrationer. Pakkerne plukker elementer fra de længere forløb i materialet Mit liv med statistik, hvor udskolingselever kan lege, gætte og reflektere sig til en mere kritisk omgang med tal.

Du kan finde forløbet “Vikarpakker i statistik” i forløbsbiblioteket – Husk at tilvælge kilden “Danmarks Statistik”.


Rigtigt god fornøjelse 🙂

(fra alle os på Team MU)