Kære Alle,

Tirsdag d. 7. december gennemførte vi årets MU·Træf – men denne gang online. Det ledte til at rigtigt mange valgte at deltage, men vi har også fået en del forespørgsler på, om man kan få lov at se/gense videoerne. Vi har derfor valgt at lægge videoerne ind under “Instruktions-videoer og manualer” direkte her på MinUddannelse.

Du kan derfor tilgå videoerne via disse tre links (åbner i MinUddannelse):

1: MinUddannelse – hvor er vi på vej hen? 
Produktchef, Christian Østerballe, tager jer med “backstage” og fortæller om både produktets kommende udvikling og det roadmap, der pt. arbejdes ud fra.

[7.04 MU·Træf2021 – 1 Roadmap mm.]

2: Meddelelsesbogen i MinUddannelse
Christian Østerballe og René Husted introducerer jer for de absolut første tanker og koncepter, der kommer til at udgøre rammen for vores videre arbejde med at integrere Meddelelsesbogen i MinUddannelse. Hop med ombord, og hør mere om hvordan vi tænker det kommer til at se ud.

[7.05 MU·Træf2021 – 2 Meddelelsesbogen]

3: Video- og skærmoptager direkte i MinUddannelse – En ny tilgang til feedback i MU
I en dialog mellem René Husted og Laurits Rasmussen (Feedbackbox) forløses tankerne bag at indlejre flere værktøjer til at gøre arbejdet med den formative feedback endnu stærkere i MinUddannelse. Dels præsenteres idégrundlaget og man kommer også til at se foreløbige skærmbilleder fra konceptet.

[7.06 MU·Træf2021 – 3 Video- og skærmoptagelse]

Som nævnt i løbet af sessionen d. 7. december 2021, så er vi lige nu i en række overvejelser om, hvordan vi kan udnytte dette format endnu mere i fremtiden, og i første omgang forestiller vi os at indbyde til “kvartals-møder”, hvor vi dels præsenterer “nyt under solen”, koncepter og står til rådighed ift. spørgsmål mm. Det kommer I til at høre mere om i vinterens nyhedsbreve.

Og hvad så med det fysiske træf?

Vi rykker datoerne til april/maj 2022, og melder ud primo januar, så vi kan finde anledning til at mødes og tale MinUddannelse. Det glæder vi os til, og vi krydser fingre for at det kan finde sted på dét tidspunkt.

Vi glæder os helt enormt til at se dig – online, og til at tale med dig om skolernes digitale fremtid med undervisnings- og læringsplatformen.

TEAM MU