Kære alle pædagoger, lærere og skoleledere,

Velkommen tilbage til et nyt, spændende skoleår. Året hvor man ude hos jer skal til at se på, hvordan man understøtter elevernes faglige udviklingsrejse og skole-hjem-kommunikationen herom vha. det nye værktøj; Meddelelsesbogen.

Som bruger af MU|MinUddannelse får du direkte adgang til at bruge den integrerede Meddelelsesbog, der kan bruges både alene – og i sammenhæng med resten af undervisningsplatformen, fx ift. afleveringer, forløb osv.

Vi afholder i løbet af august, september og oktober 10 webinarer, hvor du kan slå en smut forbi og blive klogere på, hvordan du kan komme i gang med at bruge værktøjet. Webinarerne vil blive afviklet på følgende datoer og tidspunkter:

Ugedag + dato:Tidspunkt:
Mandag d. 29. augustkl. 15.00-15.40
Torsdag d. 31. augustkl. 14.45-15.25
Tirsdag d. 6. septemberkl. 15.00-15.40
Mandag d. 12. septemberkl. 14.30-15.10
Torsdag d. 15. septemberkl. 15.00-15.40
Uge 38 – ingen webinarer
Tirsdag d. 27. septemberkl. 15.00-15.40
Onsdag d. 28. septemberkl. 15.15-15.55
Onsdag d. 5. oktoberkl. 14.30-15.10
Torsdag d. 6. oktoberkl. 14.45-15.25
Tirsdag d. 11. oktoberkl. 15.00-15.40

Links til webinarerne tilføjes løbende i kolonnen, således du alene har adgang til linket, hvis du er logget på MU|MinUddannelse.

OBS! BEMÆRK!

Webinarerne tager ikke højde for evt. lokale aftaler, og vil alene fokusere på at vise jer de simpleste muligheder i MU|Meddelelsesbogen. De lokale krav bliver det kommunernes og skolernes opgave at rammesætte – og indarbejde i arbejdsgangene omkring MU|Meddelelsesbogen. Skulle I få brug for hjælp/inputs til dette, så ræk ud. Vi er her for at være med til at gøre en forskel.

Har I – som kommune – specifikke ønsker til MU|Meddelelsesbogen, så bedes I kontakte os via. supporten eller vores konsulenter, således vi hurtigst muligt kan se på mulighederne det, I forestiller jer.

Vi kommer tillige til løbende at rundsende nyhedsbreve med de løbende opdateringer samt kommende tilføjelser til MU|Meddelelsesbogen, ligsom vi udvikler og opdaterer både instruktionsvideoer og PDF-vejledninger.

Vi tager forbehold for sygdom mm. ift. afviklingen af webinarerne, og kan således udelukkende afvikles i fald det er muligt ift. bemanding.