Den ATP-ejede teknologifond Via Venture Partners har sammen med flere af selskabets medarbejdere overtaget aktiemajoriteten i IT-virksomheden UVdata A/S, der leverer softwareløsninger til den danske uddannelsessektor.

UVdata A/S har over de sidste år udviklet sig fra at være en ledende spiller på vejledningsområdet i danske kommuner til at gøre sig gældende i bredere forstand på det kommunale marked samt i uddannelsessektoren. Med produkter som UVvej, MinUddannelse, UVefterskole og MinInstitution leverer UVdata softwareløsninger til en lang række af Danmarks kommuner, skoler og UU-centre samt staten. På den baggrund har den ATP-ejede teknologifond Via Venture Partners nu sammen med flere af selskabets medarbejdere købt majoriteten i selskabet. Selskabets hidtidige direktør, Jan Gaardboe Jensen, fortsætter som selskabets direktør og vil sammen med den nye bestyrelse fortsætte arbejdet med at øge selskabets aftryk på det kommunale marked samt i uddannelsessektoren.

“Det er en glædelig nyhed, at ATP vælger at bakke op om vores vækstplaner og ønsker at bidrage til en yderligere professionalisering og udvikling af virksomheden. Vi har siden 2004 fået etableret os som den førende leverandør af administrative IT-løsninger til danske uddannelsesinstitutioner i et stærkt konkurrencepræget marked. ATP-ejede Via Venture Partners bliver en kapitalstærk medspiller i realiseringen af vores ambitiøse vækstplaner og fortsatte ambition om at levere de bedste produkter til gavn for vores kunder og medarbejdere”, siger Jan Gaardboe Jensen, adm. direktør i UVdata.

Vækstmuligheder
Via Venture Partners, der fokuserer på nordiske teknologivirksomheder, har foretaget investeringen blandt andet ud fra en vurdering af, at UVdata står stærkt til at tage del i det øgede fokus på nødvendigheden af uddannelse blandt danske unge.

“Vores opfattelse er, at kommunernes og skolernes behov for IT-løsninger til at understøtte uddannelsesforløb er stødt stigende. UVdata har formået at levere softwareløsninger til en lang række af landets kommuner og uddannelsesinstitutioner, som både øger effektiviteten hos kunden, men som også samtidig understøtter det generelle behov for øget uddannelse blandt landets unge. UVdata er klart den stærkeste spiller på dette marked i dag, og vores håb er, at vi i fælleskab kan udbygge deres nuværende produktplatform til at nå endnu bredere ud blandt potentielle kunder. Samtidig har UVdata en stærk iværksætterkultur blandt medarbejderne, hvilket også bevidnes af deres lyst til at medinvestere i selskabet”, siger Benjamin Kramarz, Investment Manager i Via Venture Partners.

For yderligere information kontakt

Jan Gaardboe Jensen, adm. direktør