MinUddannelse er systemet, som kan håndtere udarbejdelsen af elevplaner, uddannelsesplaner og uddannelsesparathedsvurdering på en smidig og nytænkende måde, og som samtidig binder de involverede parter tættere sammen – således har både elever, forældre, skoler og UU-centre adgang til systemet og data kan således deles automatisk på kryds og tværs.

Systemet understøtter naturligvis de nye krav på elevplansområdet, der følger med reformens indtog. Sammen med nogle stærke samarbejdspartnere kan UVdata sikre, at vores løsning er fremtidssikret, gennemtænkt og ikke mindst kvalitetssikret af de personer, som får det praktiske arbejde med systemet.

Læs mere