I Tønder kommune ledte man efter et redskab, som kunne understøtte de nye krav i bekendtgørelsen vedr. digitale elevplaner i folkeskolen. Flere leverandører var indkaldt til at afholde præsentationer for den nedsatte arbejdsgruppe, som herefter pegede på MinUddannelse. I Tønder kommune benyttes systemet allerede af UU-centret – UU-Tønder, og således kan MinUddannelse være med til at understøtte samarbejdet mellem skoler og UU, som fremadrettet bliver helt centralt i arbejdet med uddannelsesparathedsvurderingen.

Tønder kommune bliver således den tredje sønderjyske kommune, som vælger MinUddannelse som elevplansværktøj. I Aabenraa og Haderslev er valget også faldet på MinUddannelse.

Vi ser frem til samarbejdet med Tønder kommune.