UV-Special er et administrationsværktøj til elevregistrering til undervisningsinstitutioner som giver kompenserende specialundervisning til voksne og STU-elever.

Et komplet elevsystem som tilgodeser de behov som specialskoler for voksne har brug for.

Systemet indeholder en række funktioner som sikrer det daglige arbejde med blandt cpr-opdatering, automatisk indberetning til tilbagemelding.dk samt integration med SkoleIntra.

UV-Special giver desuden store muligheder for udtræk af div. statistikker blandt andet til den landsdækkende statistik som UVM varsler.

Downloads