UV-evaluering er UVdatas løsning til udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelser.

 

I programmet har du blandt andet mulighed for at:

– Oprette undersøgelser bestående af forskellige elementer og spørgsmålstyper

– Dele undersøgelser via links og mail

– Datostyre undersøgelsernes tilgængelighed for målgruppen

– Følge undersøgelsens besvarelser, efterhånden som disse bliver udfyldt

– Analysere færdige undersøgelser ved hjælp af filtre og krydstabuleringer

– Bruge skabeloner til gentagne undersøgelser

 

Kontakt support@uvdata.dk, hvis du er interesseret i at høre mere om løsingen.