Udvidet skolepakke

Tekniske forudsætninger og tredjepartsprogrammel i forbindelse med kontraktindgåelse af en eller flere af følgende løsninger: UVskole, DSA Løn, KMD Educa Personale, Untis og/eller MU Elev Fravær

UVskole, Elevadminstration og Finanssystem

Styresystem
Windows 10 samt .Net Framework 4.8 eller nyere.

Netkapacitet
Der anbefales 100 Mbit/s.

Anbefalet hardware konfiguration:
Skærm Der anbefales Fuld HD/1080p (1920 x 1080).

RAM:
minimum 4GB.
Ledig diskplads før installation: 500 MB.

Andet
Der anvendes ClickOnce installer, som har den fordel, at applikationen opdaterer sig selv, når en ny version er tilgængelig.
Windows bruger skal have rettigheder efter til at installere og opdatere programmer.

DSA Løn

Styresystem
Windows 7 SP1 eller nyere.

Anbefalet hardware konfiguration:
Min. 4 GB Ram Min. 50 GB harddisk

Skærmen er min. 17” og kan køre i en opløsning på min. 1280*1024.
Adgang til en printer.
Stabil internetforbindelse på minimum 10/10Mb

Antivirus
Den mappe, hvor databasen ligger, skal undtages fra virus-scanning. Evt også mappen, hvor DSA-Løn ligger.

Porte
Der skal være åbnet op for port 80 (HTTP), og 443 (HTTPS), 587 (smtp) og 21 (ftps)

KMD Educa Personale & Untis

Browsere
For at kunne tilgå Educa Personales webbaserede modul kræves en af producenten officielt supporteret major version af Microsoft Internet Explorer (Edge), Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Styresystem
Windows 7 SP1 eller Citriz XenApp 6.0 (eller nyere versioner af begge) samt .Net Framework 4.5 eller nyere. Ovenstående forudsætninger gælder for de administrative brugere af KMD Educa Personale. Lærerne skal, for at kunne benytte web-modulerne, have adgang til en browser.

Netprotokol
Almindelig TCP/IP kommunikation via SSL

Netkapacitet
Internet Min. 10 Mbit/s. KMD anbefaler 100 Mbit.

Nødvendig software på arbejdspladsen
Windows 7 SP1 eller nyere eller afvikling via Citrix Xen App 6.0 eller nyere. .Net Framework 4.5 eller nyere er påkrævet. Det anbefales desuden, at en arbejdspladskonfiguration indeholder Excel eller lignende regneark, der kan læse csv-filer, samt Adobe Reader eller lignende til fremvisning af pdf-filer.

Nødvendige licenser hos kunden
Operativsystemlicens.

Anbefalet hardware konfiguration
CPU: Intel i5 processor eller lignende.
RAM: minimum 1GB.
Ledig diskplads før installation: 100 MB.

Central driftsafvikling
KMD Educa Personale kommunikerer via webservices med server hos KMD. Alle data gemmes i database hos KMD.

Andet
Hvis den ønskede platform er en Windows-klient, anvendes ClickOnce installer, som har den fordel, at applikationen opdaterer sig selv, når en ny version er tilgængelig. Det sparer omkostninger til vedligehold i driftsafdelingen og sikrer at slutbrugerne får den bedste oplevelse med en altid ajourført version.

Hvis man anvender en Citrix-klient, afhænger installation af om man selv drifter en Citrix-farm, eller om KMD er driftsleverandør på denne platform. Hvis man har KMD som driftsleverandør, installeres applikationen i sammeservicevindue som serveren opgraderes. Igen vil slutbrugerne få seneste tilgængelige version til tiden.

Hvis man ikke har KMD som driftsleverandør af Citrix, bør man installere applikationen umiddelbart efter eller på samme tidspunkt, som KMD holder servicevindue for opgradering af serveren. I dette tilfælde vil man få adgang til en MSI-pakke med den seneste version af KMD Educa Personale-klienten.

MU Elev Fravær

Browsere
MU Elev Fravær er en browserbaseret løsning med understøttelse i de gængse browsere: · Chrome · Microsoft Edge (Chromium) · Safari Hvor de 2 seneste major releases er understøttet. Leverandøren bestræber sig på at have understøttelse af nye browser versioner indenfor 3 md. efter ny version er frigivet til enterprisemarkedet.

Hardware
Skærm: Anbefalet minimum skærmopløsning på desktop-enheder er 1280×720. Det er desuden en forudsætning af Kundens brugere har en moderne PC samt en bredbåndsforbindelse til Internettet med adgang til port 80 (HTTP) og 443 (HTTPS). Kunden skal, indenfor en frist på seks (6) måneder, opgradere egen installation i overensstemmelse med 3. part Leverandørens anbefalinger og levetidssupport. Ved akutte sikkerhedsmæssige forhold kan leverandøren dog tilsidesætte dette varsel.

Mobile løsninger
MU Elev Fravær afvikles i enhedens browser (se ovenstående for understøttelse af browsere). Anbefalet minimum viewport opløsning på mobile enheder er 320×568

Skemabrikker (kun for friskoler og privat skoler)
For at kunne føre fravær skal skemabrikker indlæses i MU|Elev|Fravær. Dette kan enten gøres fra Educa Personale eller Tabulex TRIO. Bemærk at der kræves en aftale om en webservice fra Tabulex TRIO til at overfører skemabrikker til MU|Elev|Fravær. Denne webservice bestilles hos og betales til Tabulex.
Skemabrikker indlæses automatisk fra Educa Personale og der er ikke brug for at gøre mere, hvis skolen har Educa Personale.

For yderligere information
Thomas B. Dalhoff
Sales Specialist & Product Manager
T: +45 74171 2229
M: TMD@kmd.dk