UV Specialvejledning er et administrativt system, som omfatter alt du skal bruge i forbindelse med administration af den særligt tilrettelagte 3- årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Systemet indeholder:

 • Overskueligt arbejdsvindue med søgning og sortering på alle felter
 • Individuel uddannelsesplan som løbende kan ændres. Programmet kontrollerer, at undervisningstimetallet er overholdt og dokumenterer ændringer og progressionen i uddannelsesplanen. Hver gang der ændres i en uddannelsesplan, kan systemet således gemme en revision af uddannelsesplanen i PDF-format i den unges personmappe.
 •  Mulighed for at dele elever på tværs af UU-Centre, med registrering af sagsejer og sagsparter.
 • Opgaveliste med workflow, så man hurtigt og nemt får overblik samt mulighed for at overskue hvor langt man er i processen.
 • Fleksible egendefineret brugerfelter
 • Fleksible Excel-lister er inkluderet
 • Registrering af institution, kontaktpersoner og adresser
 • Integration til UVdatas vejledersystem, historik m.m.
 • Mulighed for integration til Jobcenterløsningen
 • Automatisk overførsel fra UV-CPR/UVvej
 • Tilknytning af kontaktpersoner, sagsbehandlere
 • SMS- og mail integration
 • Administratoren kan selv opsætte detaljerede rettigheder til alle brugere.
 • Økonomi modul, med mulighed for registrering, udtræk, overblik, samt grafisk illustration, på den enkelte elevs uddannelse, forsørgelse, boform, transport.
 • Mulighed for at anvende Specialportalen til udveksling af filer til eksterne og interne intressenter. Der mulighed for at oprette alle de brugere der er behov for til denne integrationsmulighed.

Systemet gør det let hele tiden at justere den unges uddannelsesplan. Når uddannelsesplanen ændres, kan systemet gemme en revision af uddannelsesplanen i PDF-format i den unges personmappe, så progression og ændringer kan dokumenteres.

Programmet overholder alle logningskrav til persondataloven.

Downloads