I starten af 2021 har vi fået to nye skolepakke-kunder: Nykøbing Falster Realskole og Sct. Knuds Skole. Begge skoler har foruden købet af “En samlet skolepakke” tilvalgt vores tjenestetidssystem og skemalægningsværktøj. Begge skoler er forhenværende Tabulex kunder, og kan nu se frem til at nyde godt af de fordele, som er i “En Samlet Skolepakke”

En samlet skolepakke består af UVskole, der samler elevadministration og økonomi i et overskueligt og brugervenligt system, samt DSA Løn hvor I sikkert og effektivt kan håndtere lønudbetalinger til jeres ansatte. Inkluderet gratis i den samlede skolepakke er vores moduler Venteliste, Karakterweb og e-Boks, der hjælper med at løse administrative opgaver på skolen nemmere og mere enkelt.

I foråret 2020 valgte en af vores eksisterende kunder Kolding Realskole at prøve tjenestetidssystemet af pr. 1 maj 2020 gennem et pilotdrifts-forløb. Vi har gennem forløbet modtaget positiv feedback fra Kolding Realskole, hvor skolen bla. har opnået fordele i kraft af bedre administration af timelønnede vikarer. Vi har derfor på baggrund af de gode erfaringer valgt at åbne op, hvor vi start 2021 kan tilbyde alle vores kunder disse systemer.

Vores tjenestetidssystem er et styringsværktøj, hvor I som skole får hjælp til bl.a. at:

  • Håndtere overenskomsterne for alle personalekategorier fra lærere, pædagoger og børnehaveklasseledere til rengøringsassistenter, pedeller og sekretærer.
  • Holde styr på over-/undertid, undervisningtillæg, ulempegodtgørelse, lejrskoletillæg, delt tjeneste osv.
  • Skabe et overskueligt overblik over skemaer og vikaroversigter, så du kun behøver at lave din vikardækning et sted. Med få klik kan skema og vikaroversigter nemt eksporteres til skoleintra.

Vores Skemalægningsværktøj Untis er det stærkeste produkt til skemalægning og er hurtigt og intuitivt af anvende.

Løsningen har en indtastningsassistent, der guider dig igennem skemalægningsprocessen trin for trin – noget der især anvendes af nye skemalæggere.

Med Untis kan du:

  • Foretage skemalægningen ud fra praktiske og pædagogiske forhold
  • Analysere om dine indtastninger logisk kan gennemføres
  • Lægge et skema ud fra skolens specifikke prioriteringer/principper
  • Integrere med tjenestetidsprogrammet – begge veje

Hvis i har spørgsmål til ovenstående er i meget velkomne til at skrive til support@uvdata.dk