Historien starter i oktober 2015, hvor Allerød kommune inviterede en stribe udbydere af læringsplatforme på besøg til præsentationer for et udvalg af skoleledere, lærere og medarbejdere hos forvaltningen. Efter disse indledende præsentationer blev feltet indsnævret til to produkter, som udvalget fik lov til at afprøve. Næste skridt var en workshop mellem udbydere og udvalg, som bød på gode dialoger, sparring og drøftelser af funktioner og koncepter. Da alt var sagt og gjort, var udvalget ikke i tvivl – MinUddannelse skulle være læringsplatform for skolerne i kommunen.

Således blev der lige inden årsskiftet indgået aftale mellem Allerød kommune og UVdata, og det nye kalenderår var fortsat spritnyt, da de første superbrugere fra Allerød begyndte at henvende sig – ivrige efter at komme i gang med deres nye platform. Første arbejdsdag efter påskeferien blev brugt på første superbrugerkursus, efterfulgt af endnu et kursus den efterfølgende uge. “Helt fra processens begyndelse har engagementet i Allerød været ekstraordinært – det har jeg oplevet på alle mine besøg i kommunen. Det er virkelig en god flok, der sidder på posten som superbrugere på platformen. De er både engagerede, positive og dygtige”, udtaler seniorkonsulent Anette Larsen fra UVdata og fortsætter med et smil: “Og det har jeg i øvrigt også fortalt deres skoleledere”.

Næste punkt på planen var nemlig et ledelsesseminar på Hotel Marienlyst i Helsingør, hvor kommunens skoleledere og SFO-ledere var samlet. På andendagen af seminaret var fokus på MinUddannelse, hvor platformen blev præsenteret og hvor lederne selv skulle have hænderne i systemet. Vanen tro, herskede der også her en positiv og entusiastisk stemning, og der blev sat gang i en god dialog om det videre forløb med implementeringen ude på skolerne. “Det er altafgørende at få adresseret de forskellige muligheder der ligger, for at få implementeringen og dermed systemet rullet i gang ude på skolerne”, udtaler seniorkonsulent Anette Larsen. “Nøgleordene i en god implementering er tid, fordybelse og støtte, men det behøvede jeg slet ikke at understrege yderligere, for det var lederne i Allerød udmærket klar over i forvejen”, fortæller hun.

Foruden den videre proces i forhold til implementeringen, blev der også stillet skarpt på nogle af de præmisser, der gør sig gældende ude på skolerne og som helt naturligt er med til at præge platformens virke. “Det er meget vigtigt for mig at flage, at MinUddannelse er bygget op omkring nogle brede rammer, som gør det muligt for fagpersonalet at indtænke platformen i hverdagen ud fra deres metoder, vilkår og didaktiske tanker. Således behøver det f.eks. ikke at være alle forløb, der afvikles fra platformen – vi kan måske forestille os nogle af de praktiske og musiske forløb, som blot bliver planlagt i platformen, men som ikke afvikles via MinUddannelse – simpelthen fordi det ikke giver mening ude i virkeligheden. Det er også helt oplagt, at platformen indtænkes på forskellige måder i indskoling, på mellemtrin og i udskolingen – her kan det f.eks. også være mængden af devices, der er med til at præge fortællingen”, forklarer Anette Larsen.

På ledelsesseminaret i Helsingør blev der naturligvis også udarbejdet et referat for dagene – men ikke på den sædvanlige vis og i den traditionelle form. Referatet blev nemlig tegnet med tuscher og farver og gav således et flot grafisk overblik over både historikken og den videre proces. Farver, streger og former blev produceret af Susanne Knigge, som er HR- og udviklingskonsulent i Allerød Kommune. Konceptet hedder “Grafisk facilitering”, og er netop i stand til at skabe forståelse og hukommelse af beslutninger, referater, idéer mv.  Tegningerne fra dagene er nu sendt til trykkeri og alle skoler i Allerød Kommune får sine egne eksemplarer, som skal være med til at understøtte forståelsen og tankerne bag udvælgelsen af læringsplatformen, samt den videre implementering af platformen ude på skolerne.

allerød_referat