Program for Børnekonferencen 2013

08.30 – 09.30 Ankomst og registrering

Om morgenen/formiddagen vil der være formiddagsbuffet med brød, pålæg, ost, marmelade, frisk frugt og basser, kaffe og the

 

09.30 – 09.50

Velkommen til Børnekonferencen 2013 v/Per Larsen

Børnerådets nyvalgte formand Per Larsen åbner Børnekonferencen 2013

09.50 – 10.40

Udsatte børn og unge i dagens Danmark – hverdagsliv og social indsats

Anne-Dorthe Hestbæk, Forskningsleder, SFIs familieafdeling

10.40 – 11.10 Pause

11.10 – 12.00

Tværprofessionelt samarbejde og helhedssyn – udfordringer og muligheder Morten EjrnæsSociolog, lektor

 

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 13.30

Benny Andersen Prisen 2013

Per Schultz Jørgensen, professor Benny Andersen, Digter, forfatter og komponist

Benny Andersen Prisen uddeles for 3. år i træk på Børnekonferencen

13.30 – 14.30

Er adopterede børn udsatte børn?

Lene Kamm Psykolog mag. art.,privatpraktiserende og faglig leder af PAS rådgivningen i Ankestyrelsen

14.30 – 15.00 Pause

15.00 – 16.00

Håndsrækning til børn og familier i socialt udsatte familier

Lola Jensen Socialpædagog, familievejleder

 

16.00 – 16.30

Dialog med social- og integrationsminister Karen Hækkerup

Børnekonferencen 2013 afrundes med et kort oplæg (10-15 min) af social- og integrationsminister Karen Hækkerup, hvorefter ministeren har lovet, at der er god tid til spørgsmål og kommentarer indtil konferencen officielt slutter 16.3016.30 Farvel og på gensyn til Børnekonferencen 2014