Fra velfærdsteknologisk potentiale til konkrete forbedringer

Velfærdsteknologi rummer store potentialer til fordel for borgerne, medarbejderne og økonomien. Men hvor er det helt konkret, at velfærdsteknologi kan gøre en forskel for mennesker med fysiske, psykiske eller kognitive funktionsnedsættelser? Hvad skal kommunen gøre strategisk, organisatorisk og konkret for at indføre teknologierne og indfri potentialerne? I sessionen stiller vi skarpt på, hvordan Vejle og Hjørring arbejder med bl.a. social- og relationsteknologier, herunder hvilke barrierer, der skal overvindes og hvilke gevinster, der kan høstes.
v/ Rolf Dalsgaard Johansen, Stabschef, Vejle Kommune og Gert Deht Melchiorsen, Konsulent og projektleder, Hjørring Kommune

Se tilmelding og program her

MobilPlanForAlle er et hjælpemiddel for mennesker med kognitive vanskeligheder, som UVdata har udviklet for og i samarbejde med Hjørring Kommune, Specialskolen For Voksne.

Læs mere om MobilPlanForAlle her