Frederiksberg kommune har truffet beslutning om at benytte MinUddannelse som læringsplatform. MinUddannelse har været i brug i kommunen som elevplanværktøj henover en årrække, og skal nu køre videre som skolernes værktøj til arbejdet med årsplaner, forløb og elevplaner. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Frederiksberg kommune.