I uge 22 blev udkastet til bekendtgørelse om krav til digitale elevplaner i folkeskolen offentliggjort. MinUddannelse rummer i forvejen funktionalitet til at håndtere alle de nye krav på området og vi er således mange skridt foran i arbejdet med at forsyne vores skoler med løsninger, som kan opfylde de lovgivningsmæssige krav, der stilles til elevplansarbejdet. Foruden minimumskravene til udarbejdelsen af digitale elevplaner, indeholder MinUddannelse også en række andre spændende funktioner, som understøtter en fleksibel tilgang til opgaven. Således giver vores løsning kommuner og skoler mulighed for fortsat at varetage arbejdet med elevplanerne, under hensyntagen til de pædagogiske tanker man har gjort sig på stedet – uden at give køb på de krav, der stilles i bekendtgørelsen.

Find udkast til bekendtgørelsen her:

11. Udkast bekendtgørelse om elevplaner

Vi kommer meget gerne ud og viser, hvad MinUddannelse kan. Kontakt Anette Larsen fra UVdata for at høre mere om løsningen på 72 28 70 30 eller på al@uvdata.dk

Anette Larsen