I MinUddannelse er arbejdet med de individuelle læringsmål en naturlig del af elevplanen. Det betyder, at elevplanen altid er aktuel og ikke blot benyttes som et dokument, der kun udfyldes en eller to gange om året forud for skole-hjem-samtaler. Eleven ved altid, hvilke mål vedkommende arbejder hen imod, og forældrene kan også følge med direkte fra deres egen indgang på MinUddannelse.

I samarbejde med Gentofte kommune har vi udviklet den udbyggede del af MinUddannelse, som tænker arbejdet med elevplanerne i naturlig forlængelse med års- og forløbsplanlægningen og dermed letter lærernes arbejde med planerne. Det bliver således en naturlig del af undervisningen og ikke en afkoblet administrationsopgave, som der skal bruges masser af forberedelsestid på.

Kom til vores IT-dag på hotel Munkebjerg i Vejle d. 13/11 fra kl. 10 til kl. 12 og hør, hvordan Gentofte kommune ser MinUddannelse som en del af en samlet overordnet strategi, samt hvordan man benytter systemet i det daglige arbejde ude på skolerne. Vi præsenterer naturligvis også systemet og giver en snigpremiere på, hvilke nye funktioner, der er på vej.

Tilmeld dig MinUddannelse-sporet på IT-dagen på support@uvdata.dk senest fredag d. 7/11 – deltagelsen er gratis.