I Mariagerfjord kommune har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skolerne peget på MinUddannelse som læringsplatform for alle skoler i kommunen. Vi ser frem til samarbejdet med skolerne i Mariagerfjord kommune, hvor det lokale UU-center også benytter vores vejledningssystem.