I disse omskiftelige tider, hvor COVID-19 har stor indflydelse på vores hverdag, har vi set os nødsaget til at lave en ny struktur på konverteringer i foråret 2021, idet de skærpede restriktioner gør, at vi ikke kan gennemføre fysiske møder med jer.

For alle vores kunder på DSA Elev og Finans gælder, at systemerne på sigt bliver udfaset til fordel for UVskole, som er en ny og forbedret platform til understøttelse af elev- og finansadministration. Vi har over en længere periode modtaget mange ønsker om forbedret funktionalitet i DSA Elev og Finans, hvorfor vi har udviklet UVskole målrettet til de frie skoler og deres behov.

I UVskole er elevadministration og økonomi samlet i ét system, hvilket automatiserer en lang række ellers tidskrævende processer. UVskole er derfor en fremtidssikker platform, til understøttelse af elev- og finansadministration. Vi gør meget ud af at kunderne er implementeret og kan anvende systemet til fulde. Derfor har vi i 2021 lavet en proces for de kunder som konverterer fra DSA Elev og Finans til UVskole. Gennem konverteringsprocessen får hver skole sin egen konsulent, og vi slipper jer ikke før i føler jeg godt oplært i UVskole.

Konverteringsprocessen strækker sig over 5 workshops, og indeholder derforuden et opstartsmøde samt opfølgningsmøde. Se nedenstående oversigt.

Proces for online konvertering. konverteringen vil som udgangspunkt foregå over 2-3 dage med 1-3 workshop pr. dag af en varighed på 2-3 timer. Proces og antal workshops aftales individuelt med hver skole