Efter endt udbudsrunde i Aalborg Kommune blev UVdata´s løsning minInstitution valgt. Kontrakten er nu underskrevet og arbejdet med implementeringen skydes hermed igang.

På billedet ses:
Børne- og Familiechef Hans Christian Mariegaard, Afdelingschef Hardy Pedersen for Skoleforvaltningen Økonomi, IT og Administration, samt UVdata’s direktør Jan Gaardboe Jensen.