Folkeskolereformen lægger op til, at elevplaner i endnu højere grad skal have fokus på det fremadrettede – på mål og handlinger frem for det bagudrettede. Desuden er et af målene i den nye skole, at alle elever skal blive så dygtige, de kan. Dette kræver blandt andet, at læringsmålene for eleverne differentieres og målrettes den enkelte.

Elevplansmodulet i MinUddannelse understøtter det løbende arbejde med at formulere individuelle læringsmål og sætte mål for elevens progression og følge op tidligere læringsmål. Dette sker i samarbejde mellem eleven, forældre og lærere.

KL har udarbejdet en plakat – en såkaldt infografik – hvorpå det tydeligt illustreres, hvad der kendetegner den nye folkeskole. Plakaten synliggører blandt andet vigtigheden af, at den enkelte elev mødes der, hvor vedkommende er – hvilket MinUddannelse kan være med til at understøtte i elevplanen. Billedet i denne nyhed er hentet fra KL’s materiale.