…… i overgangssager omkring unge med psykiske vanskeligheder.

Efter gennemført udbud har Furesø Kommune sammen med de øvrige 3 projektkommuner Viborg, Odsherred og Aabenraa vurderet de indkomne tilbud på baggrund af tildelingskriterierne i udbudsmaterialet.
Valget faldt på UVdata´s tilbud om levering af IT-system til sikker dokumentudveksling i overgangssager omkring unge med psykiske vanskeligheder.