Da skoledagen blev helt digital under pandemien, blev KMD’s platform MinUddannelse central for at få samspillet mellem elever, lærere og forældre til at glide. Alene i januar 2021 har der været mere end 7 millioner logins på platformen.

Covid-19 pandemien har medført en digital hverdag, hvor skoleelever nu skal undervises på en helt anden måde. Behovet for online platforme til undervisningsbrug har bl.a. medført at online undervisningsredskaber er blandt de mest trendende søgninger på Googles søgemaskine. I 2020 indtog MinUddannelse en 9.-plads på listen, der derudover også omfattede søgninger på redskaber som Matematikfessor og Grammatip.

MinUddannelse er DIT digitale bindeled mellem elever, lærere, pædagoger og forældre. Platformen bruges blandt andet til at holde styr på elevernes opgaver, uge- og årsplaner, elevplaner og lignende.
Forældre, der under nedlukningen har en mere aktiv rolle med børn i hjemmeskole, kan i MinUddannelse se, hvilke emner børnene arbejder med, og hvilke lektier der skal laves. Børnene kan med deres eget login selv have overblikket over lektier, aflevere opgaver og modtage feedback.

KMD har helt fra hjemmeskolingsperiodens start afholdt webinarer for brugerne for netop at inspirere og understøtte brugen af platformen, også selv om brugerne kan føle, at de bevæger sig ud på ukendt grund. Et af KMD’s nyeste tiltag er online spørgetimer for lærere og pædagoger, hvor man kan stikke hovedet inden for og få svar på spørgsmål til brugen af platformen eller et godt tip til, hvordan man kan håndtere forskellige brugsscenarier.

Har du lyst til at vide mere omkring MinUddannelse og høre mere om alle de fordele og muligheder som MinUddannelse kan give netop dig og din skole?

Kontakt os og hør mere.

Så får du det fulde indblik i alle de fordele og muligheder MinUddannelse kan give dig og din skole.

Rene Husted

Læringskonsulent MinUddannelse

M: RH@UVdata.dk

https://presscloud.com/csp/vocast/message.csp?KEY=544606703799397